Předseda NRZP ČR Mgr. Václav Krása se dnes obrátil na poslankyně a poslance, aby neschválili na své závěrečné schůzi poslanecký návrh zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tisk 1143, který je zařazen jako bod 21. programu uvedené schůze.
S návrhem zákona o sociálních službách nesouhlasí celá komunita lidí se zdravotním postižením.

Uvedl tyto zásadní výhrady k návrhu zákona:

  • Změny, které jsou v návrhu zákona, jsou v zásadě pouze technického charakteru, které se týkají pouze poskytovatelů služeb. V zákoně není jediná systémová změna a jediné přínosné opatření pro uživatele sociálních služeb. Zákon naopak výrazně zhoršuje poskytované služby pro klienty služeb. Jedná se především o slučování jednotlivých druhů sociálních služeb, které zhorší komfort lidí závislých na pomoci jiné osoby.
  • Každá služba má jiný charakter a jejich sloučením bude docházet ke zhoršení úrovně poskytovaných služeb pro jednotlivé klienty.
  • NRZP ČR a celá komunita lidí se zdravotním postižením zásadně nesouhlasí se sloučením osobní asistence a pečovatelské služby.

Předseda NRZP ČR uvedl, že v případě schválení tisku 1143 a v případě, že by tisk schválil také Senát, obrátí se NRZP ČR se žádostí na pana prezidenta Miloše Zemana, aby návrh zákona vetoval. Tím by se nestihl ukončit legislativní proces a zákon by nenabyl účinnosti.

NRZP ČR je odhodlána udělat maximum pro to, aby zákon nebyl schválen, neboť je to zákon pouze pro poskytovatele sociálních služeb a nikoliv pro jejich klienty. Takový zákon je špatný.

Může se vám také líbit