Lázeňství má v České republice bohatou historii.

V současné době je v provozu více než 30 léčebných lázní, které mají povolení a souhlas MZ poskytovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, s využitím přírodních léčebných zdrojů, nebo místních klimatických podmínek vhodných k léčbě.  

Jednotlivé lázně jsou zaměřeny vždy na konkrétní indikace a jako vedlejší produkt nabízejí relaxační a speciálně zaměřené lázeňské pobyty, například pobyty pro seniory, lidi se sníženou pohyblivostí a také pro lidi se zdravotním postižením, s ohledem na jejich potřeby. Většina lázní disponuje minimálně v hlavních budovách bezbariérovými prostory a také bezbariérovými pokoji.

V následujících článcích Vám jednotlivé lázně, vhodné pro pobyty seniorů a lidí se zdravotním postižením představíme podrobněji.

 

Lázeňské léčebné pobyty je možné čerpat prostřednictvím zdravotní pojišťovny formou komplexní lázeňské péče, lázeňské péče příspěvkové, ambulantní, nebo jako samoplátce.

Komplexní lázeňská péče je plně hrazena zdravotní pojišťovnou, u příspěvkové lázeňské péče hradí pojišťovna pouze léčebné procedury.  Klienti si v tomto případě sami hradí ubytování a stravu. Předpokladem je, že je klient ubytován v tomtéž lázeňském zařízení, ve kterém probíhají procedury. Pokud na léčebné procedury dochází z domova nebo je ubytován v jiných zařízeních, legislativa už toto považuje za péči ambulantní.

Dopravu na lázeňské léčebné pobyty si klienti hradí sami, pojišťovna v případě komplexní lázeňské péče uhradí dopravu do lázní a zpět pouze za předpokladu, že zdravotní stav klienta vyžaduje dopravu prostřednictvím dopravní zdravotní služby.  Jedná se například o lázeňské pobyty, které následují bezprostředně po operacích a jsou součástí následné péče.  Vždy tuto službu navrhuje ošetřující lékař. 

To se týká také pobytu doprovodu u komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče, jehož nezbytnost musí potvrdit zdravotní pojišťovna, která zároveň tyto náklady hradí.

Léčebné pobyty v lázních lze využít u celé řady onemocnění. Ta jsou uvedena v Indikačním seznamu pro lázeňskou péči.

Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči (příloha č. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění) stanoví jednotlivé indikace, délku léčebného pobytu, možnost jeho prodloužení, možnost opakování lázeňské léčby a jeho intervaly. Zákonem dané podmínky pro poskytování lázeňské péče jsou doplněny vyhláškou MZ ČR č. 2/2015 Sb., která stanoví indikační předpoklady, kontraindikace, odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, obory specializace doporučujících lékařů, indikační zaměření lázeňských míst atd., Příloha č. 5 k zákonu č. 48/1997 Sb. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči pro dospělé, děti a dorost. *(mzcr.cz/platny-indikacni-seznam-pro-lazenskou-peci).

 

Zajímá Vás, zda máte nárok na lázeňskou péči hrazenou pojišťovnou?


Poraďte se se svým lékařem. Pravidla pro návrh na lázeňskou péči se liší v návaznosti na typu onemocnění, či operace a mají předepsaná pravidla a limity.

 

Jak zažádat o pobyt v lázních hrazený pojišťovnou

Požádat o vypsání návrhu na lázeňskou péči hrazenou pojišťovnou je nutné u ošetřujícího nebo odborného lékaře. Ošetřující lékař navrhne typ lázeňské péče. Pokud onemocnění klienta patří mezi nemoci léčené v lázních, které klient preferuje, je možné požádat lékaře o navržení léčby v těchto konkrétních lázních.
Návrh na lázeňskou péči vždy schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny klienta. V odůvodněných případech může zdravotní pojišťovna namísto komplexní lázeňské péče schválit pouze péči příspěvkovou. Schválený návrh na lázeňskou péči odesílá zdravotní pojišťovna přímo do lázní. Ty následně dle volné kapacity určí termín pobytu a ubytování a minimálně 14 dní před nástupem obdrží klient informace k nástupu do lázní.
V případě, že revizní lékař zdravotní pojišťovny návrh na lázeňskou péči neschválí, je možné podat do 15 dnů od vrácení návrhu odvolání příslušné zdravotní pojišťovně. Odvolání by měl podávat lékař, který lázeňský návrh vystavil, ale zažádat o přehodnocení rozhodnutí revizního lékaře může také sám klient, a to vždy písemnou formou.

Lázeňské pobyty pro samoplátce

U lázeňských pobytů pro samoplátce je možnost volit mezi širokou nabídkou léčebných, relaxačních a wellness pobytů a pobytů se speciálním zaměřením. Také u těchto pobytů je dostatečná nabídka programů zaměřených na seniory a lidi se zdravotním postižením.

V případě lázeňských léčebných pobytů navrhne léčebný program lázeňský lékař při vstupní konzultaci na začátku pobytu. Součástí této konzultace je většinou také základní prohlídka a případná doplňková vyšetření. Při konkrétně zaměřených pobytech mohou klienti předložit i lékařské zprávy od svých praktických lékařů, což celý proces usnadní.

Lázeňský lékař obvykle předepíše 2–3 procedury denně, podle typu pobytu a potřeb klienta.

U relaxačních a wellness pobytů v lázních jsou procedury většinou předem stanoveny podle typu programu, ale současně je možné si konzultaci s lázeňským lékařem připlatit, například pokud je třeba zohlednit nějaké kontraindikace klienta. V odůvodněných případech může lékař procedury upravit, případně některou zakázat, či naopak doporučit.

Druhy nabízených programů se liší podle zaměření lázní. Nejčastěji jsou pro tyto typy pobytů vyhledávány lázně s léčbou pohybového aparátu a lázně klimatické. V nabídce je však také dostatek programů pro klienty, kteří se chtějí zaměřit na zdravý životní styl, zhubnout, odbourat stress, nebo si jen užít dovolenou v lázních s nějakým benefitem.
Lázeňské pobyty pro samoplátce jsou realizovány dohodou mezi klientem a příslušnými lázněmi, konkrétně jejich obchodním oddělením, nebo přijímací kanceláří, či recepcí. Součástí nabídky jsou nejen varianty lázeňských pobytů, ale klienti mají možnost výběru kategorie ubytování a formy stravování. Veškeré služby si klienti hradí sami a nejsou k nim potřeba žádná doporučení.

Pobyty v lázní byli odjakživa spojovány s kulturním a společenským životem a je tomu tak dodnes.

 

 *Lázně - Seznam indikačních skupin pro dospělé

I Nemoci onkologické
II Nemoci oběhového ústrojí
III Nemoci trávicího ústrojí
IV Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
V Nemoci dýchacího ústrojí
VI Nemoci nervové VII Nemoci pohybového ústrojí
VIII Nemoci močového ústrojí
IX Duševní poruchy
X Nemoci kožní
XI Nemoci gynekologické

 

Může se vám také líbit