NÁROK NA LÉČBU PŘI ONEMOCNĚNÍ COVID-19
Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP ČR) upozorňuje, že přestože jen v prvních březnových dnech přibylo každý den přes 900 nakažených, nejsou čeští pacienti dobře informováni o tom, co mají dělat, mají-li příznaky covidu-19 anebo již mají pozitivní test.
Přitom to jsou právě tzv. rizikoví pacienti, tedy senioři a občané trpící některým z mnoha chronických onemocnění, kteří jsou vážným průběhem virového onemocnění covid-19 stále nejvíce ohroženi.

V současné době dominuje pandemii tzv. varianta omicron, která má mírnější průběh. Pro zdravé občany nepředstavuje velké riziko závažného průběhu a hospitalizace. Avšak pro osoby starší 65 let a pro rizikové pacienty se pravděpodobnost hospitalizace pro onemocnění covid-19 zvyšuje až pětkrát. Ještě dramatičtější je zvýšení rizika úmrtí, které je u osob starších 65 let dokonce šedesátkrát vyšší než u pacientů do 30 let. Je samozřejmě skvělé, že všechna limitující opatření kvůli covidu-19 byla již odstraněna, ale možná právě proto by měli být rizikoví pacienti obezřetní. Bohužel, mnozí z nás ani nevědí, že mezi rizikové pacienty patří. Navíc informovanost o tom, kdo jsou rizikoví pacienti a jakým způsobem se mohou dostat k účinné léčbě covidu-19, je stále velmi malá.

Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) Mgr. Václav Krása, vysvětluje: „Jako rizikoví pacienti jsou označováni lidé s cukrovkou, chorobami srdce a cév, plic nebo ledvin, onkologičtí pacienti, lidé s imunodeficiencemi a obecně osoby ve věku nad 65 let.“ A pokračuje: „Stále vnímáme určitý strach našich členů z covidu a z nedostupnosti instrukcí, jak mají postupovat v případě nákazy. Otázky na možnosti léčby se stále opakují. Z rozhovorů s nimi víme, jak málo je veřejnost informována o tom, co může udělat pro to, aby se k léčbě dostala. S ohledem na to, co všechno se již o covidu napsalo, je to až překvapivé.“

Pro pacienty proto NRZP ČR připravila přehlednou infografiku, tedy obrázkový návod, jak se zachovat, onemocní-li covidem-19. Václav Krása, předseda NRZP ČR, ji představil takto: „Považujeme za důležité poskytnout široké veřejnosti jednoduchý návod, co dělat a jak se chránit.antibiotika_infografika

Nejdůležitější je vědět, že pokud máte příznaky covidu, např. kašel, bolest v krku, rýmu, ztrátu čichu a podobně, je důležité provést si antigenní test. Pokud je pozitivní, kontaktujte ihned svého praktického lékaře, který vám může předepsat antivirotika,“ vysvětluje a dodává: „hraje se ale o čas. Léčba antivirotiky, které nedovolí viru se ve vašem těle rozmnožit, je účinná, pouze pokud se podá co nejdříve, ideálně do tří a maximálně do pěti dnů od prvních příznaků. Radím tedy všem – nečekejte s příznaky několik dnů, než si uděláte test. Jste-li pozitivní na covid, kontaktujte okamžitě svého praktického lékaře. Díky rychlému postupu můžete získat léčbu, která vás ochrání před hospitalizací. K prokázání pozitivity vám stačí pouze antigenní test.“

Antivirotika neboli antivirotické léky jsou skupina léků, která umí účinně zablokovat schopnost viru množit se. Pokud virus není schopen se množit, nemůže v lidském těle vyvolat vysokou virovou „nálož“, která by mohla způsobit závažný průběh onemocnění. I pacient s oslabenou imunitou má tedy šanci, že jeho imunitní systém se s nízkou náloží viru vyrovná a potlačí jej. Cílem je chránit se před těžkou formou onemocnění a minimalizovat pravděpodobnost hospitalizace.

V současné době je v České republice dostupný léčivý přípravek Paxlovid, který je jediné registrované antivirotikum k léčbě covidu ve formě tablet a podává se v domácím prostředí. Dále je dostupný registrovaný léčivý přípravek Veklury ve formě infúzí, třetím dostupným přípravkem je neregistrovaný přípravek Lagevrio. Aby byla léčba účinná, je terapii těmito léky nezbytné zahájit co nejdříve. Všechny tři přípravky jsou plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a to všem rizikovým pacientům.

„Věříme, že rizikové osoby rychleji nasměrujeme k pomoci, která zabrání zbytečným hospitalizacím, a především ochrání jejich život. Je škoda, že pacienti často kontaktují svého lékaře, až když je pozdě a nejúčinnější léčbu v ranné fázi onemocnění, tabletová antivirotika, již podat nejde,“ uvádí předseda NRZP ČR, pacientské organizace s více než dvacetiletou zkušeností v hájení zájmů osob se zdravotním postižením, a dodává, že důležité je zároveň dodržovat hygienická opatření, jako je používání roušek v místech většího výskytu lidí, správná technika mytí rukou, a samozřejmě se nechat očkovat.

Covid-19 v České republice

Od 1. března 2020, kdy byl zaznamenán první případ onemocnění covid-19, eviduje Ministerstvo zdravotnictví ČR celkem 4 612 903 případů nákazy včetně reinfekcí. 42 457 osob v souvislosti s onemocněním zemřelo[1].

Příznaky COVID-19

Příznaky onemocnění COVID-19 jsou různé, avšak mezi nejčastější se řadí horečka, kašel, bolest v krku, rýma, ztráta chuti nebo čichu, dušnost nebo problémy s dýcháním, únava, bolest hlavy, svalů nebo kloubů, nevolnost, zvracení či průjem.

Antivirotika

Antivirotika jsou skupina léčivých přípravků, které se v indikovaných případech používají k léčbě virových onemocnění. Svým působením účinně brání virovým částicím v dalším množení, čímž usnadňují boj imunitního systému s nákazou.

Rizikoví pacienti

Mezi rizikové pacienti jsou obecně řazeni lidé s cukrovkou, obezitou, chorobami srdce a cév, plic nebo ledvin, onkologičtí pacienti, lidé s imunodeficiencemi a obecně osoby ve věku nad 65 let.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s. je zastřešující nezisková organizace, která od roku 2000 zastupuje zájmy osob se zdravotním postižením při jednáních se státními a veřejnými institucemi. Úlohou NRZP ČR je přispívat k integraci osob se zdravotním postižením do společnosti a důsledně obhajovat lidská práva těchto lidí. NRZP ČR je dobrovolným sdružením 90 spolků lidí se zdravotním postižením, které tyto organizace delegovaly k zastupování osob se zdravotním postižením na celostátní úrovni. Mimo celostátní strukturu má NRZP ČR pracoviště ve všech krajích. NRZP ČR je zapsána v seznamu pacientských organizací Ministerstva zdravotnictví ČR.

[1] https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 (k 2.3.2023)

 

 

Může se vám také líbit