Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který je v meziresortním připomínkovém řízení.U předčasných starobních důchodů se navrhují parametrická opatření s cílem zbrzdit dosavadní trend odchodů do předčasného starobního důchodu.


Konkrétně se navrhují tato opatření:

– zkrátit dobu, kdy lze odejít do starobního důchodu před dosažením důchodového věku, na maximálně 3 roky (dosud se jedná o 3 roky, pokud důchodový věk pojištěnce je nižší než 63 let, a o 5 roků, pokud důchodový věk pojištěnce činí aspoň 63 let a pojištěnec dosáhl věku aspoň 60 let),

– zvýšit intenzitu krácení procentní výměry předčasného starobního důchodu tak, že se procentní výměra bude snižovat za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne přiznání důchodu do dosažení důchodového věku jednotně o 1,5 % výpočtového základu (dosud se za tento počet chybějících dnů snižuje procentní výměra o 0,9 % výpočtového základu v období prvních 360 kalendářních dnů, o 1,2 % výpočtového základu v období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne a o 1,5 % výpočtového základu od 721. kalendářního dne),

– nevalorizovat procentní výměry předčasných starobních důchodů až do doby, kdy jejich poživatel dosáhne důchodového věku.

U pravidel pro zvyšování vyplácených důchodů se navrhují opatření s cílem dosáhnout vhodnějšího sociálního dopadu reakce na vysoký růst cen a zmírnit rozpočtové dopady a zamezit tak zhoršování bilance účtu důchodového pojištění.

Navrhuje se:

– při zvyšování důchodů v pravidelném termínu použít pro stanovení výše zvýšení procentní výměry vyplácených důchodů jednu třetinu růstu reálné mzdy místo dosavadní poloviny a při stanovení růstu cen přihlížet pouze k indexu spotřebitelských cen domácnosti důchodců (tj. bez porovnávání tohoto indexu s obecných indexem růstu cen a výběru vyššího indexu),

– zrušit dosavadní pravidla zvyšování vyplácených důchodů v mimořádném termínu a nahradit je jiným způsobem posílení příjmu důchodců v průběhu kalendářního roku, a to v průběhu kalendářního roku při splnění podmínky růstu cen o 5 % zvýšit příjmy důchodců (včetně těch, kterým bude přiznán důchod do konce kalendářního roku) tak, aby zvýšení odpovídalo zvýšení průměrného starobního důchodu o 60 % růstu cen, s tím, že procentní výměry vyplácených důchodů se zvýší tak, aby zvýšení odpovídalo zvýšení průměrného starobního důchodu o 30 % růstu cen; toto zvýšení bude trvalé, avšak při valorizaci v pravidelném termínu od 1. ledna následujícího kalendářního roku se toto zvýšení zohlední, tj. od počtu procent zvýšení procentní výměry, o která by se měly procentní výměry zvýšit podle růstu cen za celé rozhodné období (tj. od července roku, který o dva roky předchází roku, v němž se důchody pravidelně zvyšují, do června roku, který o jeden rok předchází roku, v němž se důchody pravidelně zvyšují) se odečtou procenta zvýšení, k němuž již došlo v průběhu roku, k důchodu bude náležet dočasný přídavek ve výši odpovídající částce zvýšení průměrného starobního důchodu o 30 % růstu cen (v jednotné částce); tento dočasný přídavek bude náležet jen do konce kalendářního roku.

Budeme velmi rádi za případné připomínky, a to do úterý 25. dubna 2023 včetně na adresu v.krasa@nrzp.cz.

Omlouváme se za krátký čas na připomínkování tak důležitého zákona, ale zákon nám byl dnes zaslán a připomínky musí být do 27. 4. 2023.

 

 

Může se vám také líbit