Velikonoce, zajíček, kraslice a pomlázka.

Pokud vyslovíme slovo Velikonoce, většině z nás se vybaví především velikonoční zajíček, velikonoční kraslice a spolu s velikonoční pomlázkou spousta zážitků z dětství, kdy chlapci chodili koledovat a dívky, které zdobily kraslice, byly vzápětí proháněny a vyšlehány pomlázkou.

Mezi dospělými se tato velikonoční tradice, hlavně ve vesnicích, provozovala a provozuje dále, nicméně velikonoční kraslice vystřídala nějaká ta sklenka dobrého pití. 

Kde se však vzali symboly Velikonoc zajíček, kraslice, nebo pomlázka, tedy symboly, které vlastní smysl Velikonoc jako velmi významného křesťanskéo svátku, částečně přepsaly? 

Samotný pojem Velikonoce by se mohl odvozovat od německého Ostern. Ostara, byla starogermánskou bohyní jara, staroanglická Éostre, jedna z bohyní úsvitu, či vycházejícího světla, od nich mohla být odvozena „slavnost vzkříšení křesťanského boha." 

Význam velikonočního zajíčka jako symbolu jara, by zase mohl mít souvislost s velikonočním měsícem bohyně jara Eostrae, které odpovídá měsíc Eostur, tedy měsíci dubnu. Zdá se vcelku pravděpodobné, že konečné zdůvodnění spočívá v tom, že zajíc byl symbolem již v dávných jarních zvycích lidí. Malí králíci skotačící na rozkvetlých loukách byli považováni za symbol probouzející se přírody.

To velikonoční pomlázka má původ s největší pravděpodobností ve slově pomladit, či mlází, neboť jak je známo, vyšleháním dívek a žen má být dosaženo předání síly, zdraví a svěžesti z jarního proutí, ze kterého je pomlázka upletena. 

Dalším neopomenutelným symbolem Velikonoc jsou velikonoční kraslice. Jedná se o zvyk, který nejspíš pramení ze slovanské tradice. Spojení zajíce a vajíčka ve velikonočním kontextu dalo vzniknout legendě o velikonočním zajíčkovi, který přináší vajíčka, pro dnešní děti také sladkosti. V současnosti má velikonoční zajíček a velikonoční kraslice své neotřesitelné místo v symbolice Velikonoc.

Věděli jste?
Vejce se vyráběla a vyrábí rovněž z drahých kamenů, mramoru, dřeva nebo vosku jako hodnotné, symbolické a magické dárky.
U vajec ještě stojí za zmínku, že hrála důležitou roli i v různých mytologiích starověkých kultur, například při stvoření světa v egyptské, řecké a čínské kultuře.

Může se vám také líbit