Pane hejtmane, v předvánočním rozhovoru pro časopis Mosty jste uvedl, že Rada Královéhradeckého kraje schválila v září 2021 přípravu aktualizace plánu rozvoje sociálních služeb pro období 2022+ s tím, že tato aktualizace bude připravena do konce dubna 2022. Můžete našim čtenářům přiblížit aktuální stav?

Rada schválila plán a naše investice do sociální oblasti. Jsou zaměřené především na rozvoj a posílení nejen pobytových, ale také terénních služeb. Také hledání možností sdružení finančních prostředků na tyto služby v synergii s městy je dokladem toho, že to bereme vážně nejenom na papíře.

 

V minulém rozhovoru jste se zmínil o osobní železniční dopravě a závazku Českých drah, jako dopravci ve vašem kraji, nahradit do druhého roku smluvního vztahu většinu vysokopodlažních vozů novými - nízkopodlažními. Jedná se o smluvní model, kterým se řídí většina objednatelů, ať už jde o ministerstvo dopravy či jednotlivé kraje. Přesto zůstává napříč Českou republikou problém s nástupišti. Jaká je situace ve vašem kraji? Jednáte o této věci se Správou železnic?

Nejen nové nízkopodlažní vlaky, ale i nástupiště je potřeba dobudovat. Jednáme a v tlaku na Správu železnic budeme pokračovat. Nicméně problémem je snižování objemu finančních prostředků vynakládaných na údržbu železničních tratí, nádraží nevyjímaje, a proto je mou snahou v rámci jednání, která vedu nejenom se Správou železnic, ale také například s ministerstvem dopravy tento trend změnit.

Jinak samozřejmě stále platí, že do roku 2025 chceme mít 70 procent nových vlakových vozů a v následujícím období připravíme další záměry na období od roku 2030, kde se musí zvážit i alternativní možnosti, jako je například vodíkový pohon vlaků (zejména na elektrifikovaných tratích) apod., což bude znamenat další nárůst nízkopodlažních souprav.

 

V uplynulých dvou letech byl Královéhradecký kraj často skloňován v souvislosti s vysokorychlostní tratí z Prahy do polské Vratislavi. Správa železnic v minulém roce vyhlásila veřejnou soutěž na vypracování studie proveditelnosti. V jaké je fázi jsou přípravy nyní? 

Vysokorychlostní trať je bezesporu skvělý záměr a vize pro region do budoucna přínosná, a to ať už s ohledem na rychlost spojení do hlavního města či druhým směrem s Polskem, posílení konvenční železniční sítě či v neposlední řadě s ohledem na podporu cestovního ruchu a rozvoj regionu.

Je však potřeba se nejprve věnovat potřebné modernizaci regionální a národní železniční infrastruktury, která zaručí potřebné technické parametry tratí (možné zvýšení rychlosti a navýšení hustoty spojů), jež budou odpovídat nejenom zvýšení cestovního komfortu regionálních spojů, ale vyhoví také požadavkům provozu zmiňované VRT.

 

V květnu tohoto roku se v Hradci Králové uskutečnilo slavnostní předávání cen Mosty, kterého jste se osobně účastnil. Ocenění převzalo i statutární město Hradec Králové. Jakou má pro vás takové ocenění vašeho krajského města cenu? Domníváte se, že má předávání ocenění tohoto typu smysl? Může být například motivací pro další města a kraje?

Tento typ ocenění má smysl a pro náš kraj i pro mne osobně byla velká čest, že jsme mohli být partnery letošního ročníku. Tato akce byla příležitostí, jak vyjádřit respekt k práci lidí, kteří svou nadstandardní prací nemalou měrou pomáhají zlepšit postavení a usnadnit život osob se zdravotním postižením.

Město Hradec Králové převzalo ocenění vítězi I. kategorie pro instituci veřejné správy za výstavbu nového objektu pro rozvoj odlehčovacích služeb a za založení zapsaného ústavu. Nejenom naše statutární město, ale v rámci celého Královéhradeckého kraje usilujeme o rozvoj sociálních služeb a péče o seniory, ale i zdravotně handicapované.

Vedle investic do sociální oblasti se nám podařilo úspěšně nasadit kompletně bezbariérové linkové autobusy, které v dalších letech doplní již zmiňované nízkopodlažní vlakové soupravy. Také jsme vybudovali informační systém pro nevidomé. Budou-li nejenom partnerství předávání ocenění Mosty, ale i vlastní realizované projekty v sociální oblasti v našem kraji inspirací i pro další města či kraje, budu tomu rád.

 

Protože třetí číslo časopisu Mosty je tradičně prázdninové, ráda bych se zeptala, jak tráví léto senátor a hejtman kraje. Najdete si ve svém nabitém programu čas na letní aktivity? Popřál byste něco našim čtenářům?

Asi jako každý se snažím v létě strávit trochu času s rodinou v dovolenkovém rytmu, ale jinak se můj program od ostatních měsíců v roce příliš neliší. Rozpracované projekty a problémy, které je třeba řešit, prázdninový režim nerespektují. Čtenářům přeji, aby si každý den, bez ohledu na roční období, užili naplno a hlavně aby každý den nacházeli nové pevné mosty k lidem kolem sebe, protože ty je povedou bezpečně na jakékoliv cestě, ať už povede po kolejích, silnici či pěší stezce.

 

 

Může se vám také líbit