Jaké jsou možnosti získání finančních prostředků na kompenzační pomůcky zejména pro osoby se zrakovým postižením? A jak se připravit na úspěšné jednání a žádost na Úřadu práce? To se dozvíte v rozhovoru Lindy Štucbartové

Pokročilé asistenční pomůcky mohou být finančně velmi nákladné, proto si lidé s těžkým zrakovým postižením často pořizují pomůcku z příspěvku na zvláštní pomůcku od Úřadu práce. Proces je pro všechny žadatele totožný, lišit se může přístup jednotlivých úředníků a také kompetence posoudit potřebnost pomůcky s ohledem na stupeň zrakového postižení a jeho prognózu i adekvátnost výběru pomůcky zejména v době rychlého technologického pokroku. Žadatelé, kteří propadnou sítem při posuzování nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku, se mohou obrátit na nadace a nadační fondy, které na pomůcky přispívají. Jsem moc ráda, že pozvání k rozhovoru přijala Gabriela Drastichová, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu a Světlušky. V druhé části rozhovoru dáme prostor konzultantovi Karlu Giebischovi, zrakově handicapovanému IT specialistovi, který se zabývá nejen přístupností aplikací pro nevidomé, ale i poradenstvím ohledně kompenzačních pomůcek. Karel se s námi podělil o své zkušenosti s jednáním s úřady při posuzování příspěvku na tyto pomůcky ze stran úřadů a zažité postupy, jak při získávání příspěvku uspět, nikoli pohořet.

Přetrvávající pandemie ukazuje, že asistenční technologie mohou představovat velkou pomoc pro lidi se zrakovým postižením v momentě, kdy kontakt s ostatními osobami mimo úzkou rodinu může představovat velké zdravotní riziko. Jednou z takových pomůcek je i kamera OrCam MyEye. Přístroj o velikosti prstu vážící pouhých 22,5 g je magneticky připojen na stranici brýlí. Je vybaven kamerou s vysokým rozlišením a malým reproduktorem. Jeho umělá inteligence uživateli po zaškolení podává zrakové informace: přečte tištěné texty na různém povrchu, na papíře, monitoru či displeji, které dokáže přečíst lidské oko, poznává barvy, rozeznává tváře a bankovky a na základě čárových kódů také produkty, oznamuje čas. Zařízení lze kombinovat i s naslouchátkem v případě poškození sluchu. Díky této pomůcce se klient může osamostatnit, zůstat aktivní v rámci pracovního zařazení, dále se vzdělávat nebo se věnovat práci v domácnosti či koníčkům.

Gabrielo, Světluška reaguje na současnou složitou ekonomickou situaci mnohých osob se zdravotním postižením.  Nyní jste připravili osvětovou kampaň zaměřenou na prvožadatele se zrakovým postižením.

Světluška pomáhá těžce zrakově postiženým už od roku 2003, ale nelze spoléhat na to, že jste-li na trhu dlouho, bude vás každý znát. Tedy nejen v souvislosti s pandemií, ale i proto, abychom se dostali do povědomí mladších generací i lidí s těžkým zrakovým postižením, kteří nejsou zasíťovaní a nemají instantní přístup k informacím, jsme spustili osvětovou kampaň. Obracíme se v ní na lidi se zrakovým postižením, kteří o Světlušce doposud neslyšeli nebo neměli potřebu o podporu žádat, ale jejich situace se změnila. Také na rodiny pečující o dítě, dospělého či seniora se zrakovým postižením, aby věděly, že se na nás mohou obrátit, když se dostanou do finanční tísně a budou potřebovat přispět na pomůcky či služby. V neposlední řadě, a z toho mám velkou radost, oslovujeme i blízké zrakově postižených, kteří si všimnou, že se kolegovi či kamarádce výrazně zhoršuje zrak a Světlušku doporučí.

Od 1. ledna 2021 jste ve Světlušce zavedli nové pravidlo, že nepřispíváte na 10 % spoluúčast k příspěvku na zvláštní pomůcku od Úřadu práce.

Ano, je tomu tak. Vzhledem k tomu, že o snížení doplatku z důvodu nedostatku finančních prostředků může osoba s těžkým zrakovým postižením požádat při podání žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku na Úřadu práce, chceme, aby této možnosti naši žadatelé využili. V případě, že jim není vyhověno a oni jsou v prokazatelné finanční tísni, mohou o podporu při nákupu pomůcky požádat i Světlušku. Na každou životní situaci našich žadatelů hledíme s respektem a posuzujeme individuál-
ně, primárně ale cílíme naši pomoc na ty, kteří na podporu od státu nedosáhnou, ale pomůcku pro svůj život s těžkým zrakovým postižením potřebují nebo v důsledku rychlé progrese vady zraku potřebovat budou.

Často se stává, že klientovi pomůcka není přiznána, protože nespadá do kategorie, ve které je pomůcka financována.  V jakých případech se může klient obrátit právě na Světlušku?

Uvedu to konkrétně na příkladu OrCamu. U pomůcky, na které Úřad práce přispívá, ale klient nespadá do kategorie, ve které je pomůcka financována, požadujeme doložení zamítnutí žádosti Úřadem práce nebo stanovisko odborného nezávislého pracoviště, které potvrdí, že žadatel by v případě žádosti na Úřadě práce dostal zamítavé stanovisko z důvodu nesplnění příslušnosti ke kategorii zrakového postižení.  V tomto případě nemusí nechat žádost zamítnout a může se na nás obrátit rovnou. Každou takovou žádost pak posuzuje komise nezávislých odborníků Světlušky, která o podpoře a její výši rozhoduje.

Děkuji vám za rozhovor a ať se vám i Světlušce nadále daří! A nyní dám slovo Karlovi. 
Karle, nejdříve pogratuluji k oceněním, které jste získal za svoji práci. Na ocenění hejtmana Olomouckého kraje za prospěšnou práci pro handicapované v roce 2019 navázal v roce 2020 titul Moneta Živnostník roku za Olomoucký kraj, Srdcař roku za Olomoucký kraj a celostátně jste se umístil na druhém místě v soutěži Živnostník roku. 

Svoje ocenění vnímám jako potvrzení, že moje snaha bojovat za přístupnost běžných uživatelských nástrojů a institucí a jejich přístupnosti pro zrakově handicapované uživatele má smysl. Jsem přesvědčen, že člověk s handicapem má využívat zcela stejné nástroje, mobilní aplikace a webové stránky, jako kdyby žádný handicap neměl.

Pojďme se věnovat tématu, jak efektivně žádat o kompenzační pomůcky. Již představa, že nesu žádost na Úřad práce mnohé potenciální žadatele odradí.

Není divu. Mnozí se zaleknou administrativy a komplikací, které mohou při tomhle procesu nastat. Často také žadatelé vyrazí na Úřad práce, kde očekávají od úředníků pochopení a pomoc při zpracovávání žádosti. V dobré víře se s úředníky dají do řeči, horlivě jim popisují, jakou pomůcku chtějí a k čemu jim bude sloužit. Očekávají podporu a pomocnou ruku. Té se jim ovšem ne vždy dostane. Samotní úředníci někdy pomohou, jindy se ovšem snaží odradit žadatele svým jednáním a přesvědčováním, aby si raději požádal o jinou variantu pomůcky. Argumentují, že danou pomůcku přeci nemůže naplno využívat, její pořízení je zbytečné, má raději sáhnout po něčem levnějším atd. Tím pádem slabší jedinci komunikaci s úřady často vzdávají a od žádosti upouští. A to zcela zbytečně.

Úředník by nikdy neměl rozporovat, na jakou pomůcku má dotyčný nebo dotyčná nárok, pokud ji mají předepsanou.  Realita je ovšem jiná...

Celou záležitost by vyřešila jednotná metodika, která dosud nebyla buď vytvořena nebo uvedena do praxe. Není divu, úřadům se v některých případech skutečně složitě argumentuje. Nejhorší je to v případech, kdy daný úředník nepřipouští diskusi, a pokud nepřistoupíte na jeho podmínky, máte prostě smůlu. Úředníci mnohdy za svoji aktuální situaci a jednání nemohou. Řídí se interními pokyny daného úřadu. Bohužel ty kromě samotných úředníků veřejnost nezná a též mi připadá, že nejsou jednotné pro všechny úřady. V případě, že se nelze nijak rozumně s úředníkem domluvit, doporučuji se obrátit na úředníkova nadřízeného a s ním probrat vše podstatné. Pokud to není možné, navrhuji úředníkovi pohrozit, že se budete muset obrátit na vyšší instanci, např. generální ředitelství Úřadu práce. Toho se většinou zaleknou a jsou mnohem vstřícnější.

Poskytováním zvláštních neboli kompenzačních pomůcek se věnujete více jak šest let a s procesem žádosti máte bohaté zkušenosti. Jak tedy na to a jak se nenechat odradit?

Předně musíte vědět, co vlastně chcete. Pokud nemáte jednoznačnou představu o pomůcce, kterou požadujete, těžko předložíte úřadům pádné argumenty a těžko uspějete. Nedoporučuji požádat o vyřízení žádosti třetí stranu. Samozřejmě to lze na základě udělení plné moci, některé specializované firmy to i dělají, aby žadatel nemusel s úřady nic řešit. Samozřejmě si nechte poradit, třeba i vyplnit formulář žádosti, ale celý proces absolvujte vyloženě jako žadatel bez zastupování další osobou. Když úřady jednají přímo s žadateli, úředníci bývají vstřícnější a ochotnější, než když žadatele zastupuje nějaká firma či organizace.

Jedním z vašich doporučení, které se hodí nejen do doby pandemie, je vše vyřizovat s úřady písemně. 

Doporučuji si založit datovou schránku a komunikovat s úřady jen písemně. Vše posílat datovou schránkou. Vše chtějte písemně a nejlépe do datové schránky, i kdyby šlo i o nějakou drobnost. Pokud totiž v budoucnu vznikne nějaká komplikace, písemnou komunikaci snadno doložíte na vyšší instance. Tento postup se může hodit třeba i během odvolání proti rozhodnutí o přiznání příspěvku.

Schvalování konkrétní pomůcky je úřední proces, který má i pevně dané lhůty.

Hlídejte si průběh řízení neboli proces žádosti. Pokud obdržíte informaci o pozastavení řízení, tak to znamená, že řízení bylo pozastaveno z důvodu shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí. V tomto okamžiku jste většinou vyzváni k posouzení zdravotního stavu, kdy váš obvodní a oční lékař musí vyplnit zaslané dotazníky a poslat je na úřad.  Tohle už všechno probíhá on-line, a vy tak mnohdy ani k lékaři nemusíte chodit, pokud je s vaším stavem obeznámen.

V okamžiku, kdy obdržíte oznámení o obnovení řízení, zbystřete. Tohle znamená, že úřad shromáždil dostatek podkladů pro vydání rozhodnutí o přiznání nebo o nepřiznání příspěvku na pomůcku. Tento dopis je za mě velice důležitý. Málokdo to ví, ale tento dopis o obnovení řízení též představuje výzvu k akci ze strany žadatele. Od obdržení obnovení řízení máte totiž osm dnů, kdy můžete nahlédnout do shromáždění podkladů před vydáním rozhodnutí. Tím myslím, že si můžete z vlastní vůle prostudovat shromážděné podklady k žádosti a pobavit se s úřady o tom, jak ve věci žádosti plánují rozhodnout. Je to moment, kdy přichází ke slovu vaše argumenty, proč chcete získat tu či onu pomůcku. V této chvíli se totiž dá do výše příspěvku ještě zasahovat, po vydání rozhodnutí je to téměř nemožné. Poraďte se tedy s tím, od koho si pomůcku pořizujete, nahlédněte do shromážděných podkladů ze strany úřadů a udělejte vše pro to, abyste ve výsledku dostali skutečně takovou podobu pomůcky, která vám bude nejvíce vyhovovat a splňovat vaše požadavky.

Co když mi nárok na pomůcku není přiznán?

Posledním krokem je vydání rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání příspěvku na pomůcku. Pokud zmeškáte předchozí krok v podobě obnovení řízení, rozhodnutí je mnohem náročnější zvrátit, pokud s ním nesouhlasíte. Samozřejmě lze podat odvolání, ale pokud nemáte opravdu pádné argumenty, může vaše snaha skončit tímto prohlášením ze strany úřadů: „Odvolání se zamítá, protože žadatel nevyužil možnosti seznámení se s podklady před vydáním rozhodnutí.” Proti tomuto tvrzení není téměř co namítnout. Úřad jasně sděluje, vaše minus. Samozřejmě můžete se zkusit odvolat ještě jednou ještě s pádnějšími argumenty než v prvním odvolání. A doufat. Následně nechat žádost zrušit a požádat si znovu. Tím pádem vše absolvovat od začátku...

 

Pane Giebischi, děkuji za rozhovor. Ať se vám i nadále daří ve vaší práci. 

Poslední slovo patří Janu Cejthamrovi, který OrCam zastupuje v České republice.

Jsem rád, že jsme tímto článkem mohli povzbudit potenciální žadatele. Naši distributoři jsou připraveni klientům pomoci s přípravou žádosti. Doufáme, že OrCam bude schvalován i pro žadatele tzv. „kategorie C“. OrCam byl doposud schválen jako pomůcka pro kategorii žadatelů zařazených do skupiny s úplnou slepotou, praktickou slepotou obou očí a pro skupinu pacientů s těžce slabým zrakem – zraková ostrost menší než 3/60 (0,05) a lepší než 1/60 (0,02). Loňská studie provedená as. MUDr. Zorou Dubskou, CSc., na 1. Lékařské fakultě Všeobecné fakultní nemocnice v Praze poukazuje na prospěšnost používání přístroje pro silně slabozraké nemocné, u nichž jsou významně omezeny schopnosti a dovednosti zajišťující soběstačnost, například spojené s makulární degenerací či Startgardovou chorobou.

 

Může se vám také líbit