V Horní Plané a blízkém okolí naleznete několik cyklostezek, rodný dům Adalberta Stiftera, kostel Panny Marie Bolestné a v nedávné době otevřenou rozhlednu Dobrá Voda na Dobrovském kopci.
Rozhledna byla otevřena na podzim roku 2021. Podle původního záměru měla být i tato rozhledna, jako mnohé další na Šumavě, postavena ze dřeva, ale nakonec, s ohledem na povětrnostní podmínky Šumavy, byla vystavěna rozhledna kovová.  Celá rozhledna se tyčí do výšky 36 metrů, vyšší vyhlídková plošina je ve výšce 32 metrů a ta nižší ve 26 metrech. V horním patře je po celém obvodu popsáno, co je z rozhledny vidět. Dopřejte si tuto hezkou procházku z Horní Plané a budete odměněni krásnými výhledy na velkou část Lipenské přehrady, část vojenského prostoru Boletice, kam je vstup zakázán a při dobré viditelnosti dokonce uvidíte Alpy. Není proto od věci si vzít s sebou dalekohled.

V bezprostředním okolí rozhledny je hezký park a rozhledna je otevřena po celý rok.

 

Může se vám také líbit