Pravidla pro prominutí dálničních poplatků v roce 2023 pro osoby se zdravotním postižením

Podle zákona o pozemních komunikacích je i nadále držitel průkazu ZTP či ZTP/P osvobozen od povinnosti zakoupit si dálniční známku. Stejně tak jsou v souladu s títo zákonem osvobozena od poplatku za užití zpoplatněné komunikace také vozidla přepravující držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P. Držitel průkazu však musí být ve voze přítomen. Pokud vozidlo sloužilo k přepravě držitele průkazu ZTP či ZTP/P do nemocničního, pobytového či jiného zařízení a řidič se vrací z této cesty, musí policejní hlídce, v případě kontroly, tuto skutečnost dokázat a pokuta bude s největší pravděpodobností prominuta.

Stejně tak je tomu při přepravě nezaopatřených dětí, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo homeoblastózou. I zde bude nutné v případě potřeby doložit lékařskou zprávu či osvědčení lékařského zařízení. 

Vozidla provozovaná domy pro osoby se zdravotním postižením, pokud slouží k přepravě těchto osob, jsou rovněž od poplatku osvobozeni. Takové osvobození však podléhá Oznámení. 

Více informací naleztene ZDE

Může se vám také líbit