Víte, jak řešit situaci, kdy vám dodavatel ukončil smlouvu na dodávky energií? Krach vašeho dodavatele neznamená, že přestanete odebírat elektřinu či plyn.
Přecházíte pod takzvaného dodavatele poslední instance (DPI), což je dodavatel určený podle distribuční sazby vaší oblasti. DPI vám přidělí Energetický regulační úřad automaticky na základě distribučního území, kde elektřinu nebo plyn odebíráte.

Jde o následující společnosti :

Dodavatelé poslední instance u odběru elektřiny
• E.ON (jih České republiky),
• Pražská energetika (Praha a blízké okolí)
• ČEZ Prodej (zbytek ČR)

Dodavatelé poslední instance u odběru plynu
• E.ON (Jihočeský kraj)
• Pražská plynárenská (Praha a blízké okolí)
• innogy Energie (zbytek ČR)

DPI má za povinnost informovat vás o cenách, za které u něj budete elektřinu a plyn odebírat.
Negativem však je, že ceny u DPI jsou výrazně vyšší než aktuální nabídky u jiných dodavatelů.U elektřiny zaplatíte přibližně 5000 Kč za 1 MWh, což je až o polovinu více oproti výhodným nabídkám dodavatelů. Na přechod k novému dodavateli sice máte půl roku, doporučujeme ale na nic nečekat a kontaktovat ho co nejdříve.   Ceny dodavatelů poslední instance jsou výrazně vyšší.  Udělat první krok doporučujeme i  přesto, že jednotliví dodavatelé posledních instancí plánují dotčené zákazníky v následující době kontaktovat. Všichni odborníci doporučují uzavřít nové smlouvy s trvalými dodavateli co nejdříve. Ušetříte mnoho financí. Rozloží se vám tak zálohy na celý rok, což je důležité právě na začátku zimního období, kdy je spotřeba energií největší.  U nového dodavatele si doporučujeme sjednat fixaci, ideálně na 2 až 3 roky za nejlepší možné ceny. Pokud by se v  průběhu doby ceny energií snížily, existují způsoby, jak fixaci předčasně ukončit.  Fixace končí třeba v okamžiku, kdy je odběrné místo přepsáno na jinou osobu.  Tato situace může nastat, když se například původní osoba „odstěhuje nebo nemovitost pronajme příbuznému“.

Čtenářům důrazně doporučujeme zvýšit si zálohy na elektřinu a plyn.
Platí to zejména u domácností, které používají plyn či elektřinu k vytápění.  V zimě roste spotřeba energií a s ohledem až na trojnásobné ceny tak předejdete jednorázovému doplatku, který může překročit sto tisíc korun.  Případný přeplatek na zálohách vám bude po vyúčtování vrácen.  U velkých společností, jako je ČEZ, EON nebo innogy, je velmi nepravděpodobné, že by nedošlo k vrácení přeplatku. S nárůstem cen energií musejí počítat i čtenáři z panelových domů nebo bytů na sídlištích, kteří jsou zásobováni dálkově. Elektřina i plyn zdražují všem, kotelny a teplárny ve městech nevyjímaje. Doporučujeme se u příslušné společnosti už teď informovat, jak se budou ceny za vytápění a teplou vodu zvyšovat. Podle toho doporučujeme navýšit placení pravidelných záloh.

Vážení čtenáři, pokud byste potřebovali poradit s  postupem uzavření nové smlouvy s dodavatelem energií,

můžete se obrátit na poradnu NRZP ČR na e-mail:  poradnanrzp@nrzp.cz nebo tel.: 266 753 427.

Upozorňujeme, že NRZP ČR nemůže doporučit žádného konkrétního dodavatele energií.

Z časopisu MOSTY

Může se vám také líbit