Paní poslankyně Alena Gajdůšková s panem poslancem Vítem Kaňkovským podali společný pozměňovací návrh, který rozšiřuje nárok na vybrané dávky pro osoby se zdravotním postižením. Rozšíření vychází z úpravy týkající se nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku.
Sdělil to ve své zprávě Václav Krása, předseda NRZP ČR. 

Hlavním cílem je umožnit nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku na nákup motorového vozidla pro lidi s poruchami autistického spektra. V současné době lze tento příspěvek poskytnout pouze tehdy, pokud je u osob s autismem současně přítomno těžké mentální postižení. Přitom ale pro řadu lidí s autismem a jejich pečující představuje cesta hromadnou dopravou velkou komplikaci. Nově by tak příspěvek mohly získat i osoby s poruchou autistického spektra, u nichž se i přes zavedenou léčbu vyskytují závažné projevy agrese. Lze očekávat, že nově příspěvek na auto, v zákoně se poskytuje do maximální výše 200 000 korun, pomůže ročně až 500 občanům s poruchou autistického spektra a jejich rodinám.

Novela zákona umožní některým skupinám trvalou platnost průkazu OZP - Které skupiny budou mít nárok na neomezenou platnost průkazu OZP

Může se vám také líbit