Kdy: v úterý 24. května 2022 od 15 hodin
Kde: ve Velkém sále Kongresového centra Aldis v Hradci Králové

Patronkou cen je již po mnoho let paní Livia Klausová.
Nad letošním udílením cen převzali záštitu předseda vlády ČR pan profesor Petr Fiala, hejtman Královéhradeckého kraje pan Martin Červíček a primátor města Hradce Králové pan profesor Alexandr Hrabálek.

Smyslem ceny NRZP ČR MOSTY je ocenit nějaký čin nebo akt, projekt či osobnost, jež významným způsobem zlepšují postavení osob se zdravotním postižením v České republice.
Devatenáctý ročník cen MOSTY bude, jako již tradičně, moderovat pan Aleš Cibulka a doprovázet svým uměním jej budou zpěvačka paní Helena Vondráčková a hudebník pan Felix Slováček.

Cenu navrhla a vyrábí akademická sochařka paní Jitka Wernerová. Nominovaní obdrží diplom od akademického malíře pana Otakara Tragana a je to vždy originál na ručním papíře, takže i tato cena je poměrně významná. Vzhledem k tomu, že nás čeká již 19. ročník, je namístě se za těmi uplynulými trochu ohlédnout.
První předávání cen se uskutečnilo v roce 2003 v Praze v Poslanecké sněmovně ve velmi skromných poměrech. Tehdy udílení cen moderovala paní Táňa Fischerová, která s NRZP ČR po mnoho let spolupracovala. Za oněch 19 let jsme s cenou MOSTY navštívili všechny kraje včetně Prahy, v některých krajích jsme byli dokonce již dvakrát. Postupně se slavnostní předávání cen stalo významným společenským aktem, kterého se účastní vždy vrcholní představitelé kraje, kde se předávání cen uskuteční, dále se mnohdy účastnily a účastní významné osobnosti společenského a veřejného života. Mezi nimi často premiéři českých vlád, ministři, představitelé Parlamentu ČR, ale také například arcibiskupství či biskupství, představitelé významných podniků a institucí v daném kraji.
Během uplynulých 18 let bylo podáno více než tisíc projektů a oceněno téměř sto projektů a osobností, protože v některém roce bylo oceněno více projektů.

LETOŠNÍ NOMINACE

I. kategorie – instituce veřejné správy


• Statutární město Opava
• Ministerstvo zdravotnictví ČR
• Život bez bariér, z.ú.
• Statutární město Hradec Králové
• Východočeské muzeum v Pardubicích

II. kategorie – nestátní subjekt

• Opavskem bez bariér, z.s.
• Handycars, projekt společnosti Emil Frey
• Centrum provázení, z.s.
• Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR
• Společnost KreBul, o.p.s.

III. kategorie – osobnost hnutí osob se zdravotním postižením

• Drahomíra Kunčarová
• František Švadlenka
• prof. RNDr. Dagmar Dzúrová
• Pavel Hejhal • Emilie Holubová

IV. kategorie – zvláštní cena

• Česká televize, odd. služeb pro smyslově postižené
• Martin Šonka
• Dušan Petřvalský
• Mgr. Zuzana Šimková
• PhDr. Linda Albrechtová


V. kategorie - mimořádná cena

• nominován je jeden subjekt a vítěz bude vyhlášen současně s ostatními kategoriemi v Hradci Králové I

Vážení čtenáři, věřím, že když budete mít možnost, přijedete se na předávání cen v Hradci Králové podívat.  Jen je potřeba, abyste svoji případnou účast nahlásili, a to nejdéle do 15. května 2022 na adresu j.chudy@nrzp.cz.

Může se vám také líbit