Sněmovnou prošla novela o dávkách pro zdravotně postižené. Nově budou moci žádat o zvláštní pomůcku i lidé trpící demencí. Uvedl to ve své zprávě předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása:

,,Součástí novely zákona je umožnit nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku i osobám s demencí. Osoby s demencí dnes nárok na zvláštní pomůcku nemají. Předpokládá se, že jim příspěvek bude pomáhat s pořízením například plošiny, nájezdových lyží nebo s financováním úpravy koupelny. Cílem je pomoci zlepšit jejich pohyblivost doma i venku. Je potřeba připomenout, že u osob s demencí dochází postupem času k poruchám orientace, chůze a mobility a úprava jejich domácího prostředí je pro ně velmi důležitá. V případě plošin mohou získat až 400 000 korun, 350 000 například v případě úpravy koupelny. Každý rok může získat tento příspěvek odhadem až 300 lidí s demencí.

Obsahem pozměňovacího návrhu, který byl vložen do novely zákona, jsou také další změny. U příspěvku na motorové vozidlo se upravuje postup v případě, kdy je předem známa cena vozidla. U příspěvku na mobilitu se pak zjednodušuje řízení zastavení a obnovení výplaty příspěvku z důvodu hospitalizace. Předpokládané dopady do státního rozpočtu jsou 244 milionů korun ročně.

Mimo výše zmíněné řeší novela také trvalou platnost průkazu OZP pro vybrané případy, či nárok na podporu při pořízení motorového vozidla pro osoby s poruchou autistického spektra

Může se vám také líbit