V České republice žije odhadem 2 miliony pejsků, což nás řadí mezi největší chovatele těchto čtyřnohých kamarádů v Evropě.  Kromě radosti nám z pořízení pejsků plynou i povinnosti, které bychom měli znát.

Každý pejsek od věku tří měsíců podléhá povinnosti přihlášení a úhradě ročního poplatku v místě bydliště majitele. právní-narizeni-pro-majitele-psa
Nový majitel musí svého pejska přihlásit do patnácti dnů od jeho nabytí a to bez ohledu na na stáří pejska. Výše poplatků se různí kromě místa bydliště také tím, zda je pejsek chován v bytě, či rodinném domě. Může se však pohybovat až do výše 1500,-Kč za rok, přičemž má-li chovatel pejsků více, částka se zvyšuje.

Pes musí být označen čipem

Povinností chovatele psa je, aby měl jeho čtyřnohý kamrád v očkovacím průkazu a nebo v pasu psa uvedeno číslo mikročipu, kterým je pes označen. Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost (jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru). Pořizovací cena mikročipu se pohybuje cca mezi 120-450 Kč a závisí na jeho typu. Další částku si soukromí veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.

Výjimka čipování psů

Čipování psů je povinné pro všechny chovatele psů, existuje jen jedna jediná výjimka, a to jsou psi s čitelným tetováním, které bylo provedeno před 3. červencem 2011. Žádné jiné výjimky pro staré nebo nemocné psy neplatí.  Povinné čipování psů od roku 2020 není v současné době spojeno s povinnou registrací.

Slevy na poplatky za psa mají senioři i zdravotně postižení

Pokud majitel pejska pobírá invalidní, starobní, vdovský nebo vdovecký důchod a je-li důchod jeho jediným zdrojem příjmů, činí poplatek nejvýše 200 Kč za rok.
Od poplatku je osvobozena osoba nevidomá, osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osobosoba provozující útulek zřízený obcí, nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Kde a jak žádat slevu za přihlášení psa
Pro přihlášení na úřadě, v místě bydliště potřebujete pouze občanský průkaz. V případě uplatnění slev pro seniory, je nutné předložit důchodový výměr a čestné prohlášení. Pro další slevy budete potřebovat další doklady. Bližší informace obdržíte na místním úřadu v místě trvalého bydliště.
Po zaplacení poplatku obdrží pejsek evidenční  známku, která se připíná k obojku a slouží jako doklad při eventuelní kontrole.

Kňučí váš pes když se mu stýská? Můžete skončit i u soudu

Při pořízení pejska bychom si měli být vědomi toho, že za jeho chování je zodpovědný vždy jeho majitel a to platí pro psy volně pobíhající, na vodítku a dokonce i na vlastním pozemku. Častým předmětem sousedských sporů bývají hlasité projevy ať už je to štěkot, vytí a nebo kňučení. Za trvalé obtěžování tímto způsobem si majitelé mohou vysloužit až trestní oznámení a celá věc může skončit u soudu.

Účet z čistírny? Za svého psa je každý pán zodpovědný

Není to ovšem jen obtěžování, nebo ublížení osob, pejsek může zavinit i materiální škody. I v případě takových neškodných projevů radosti, kdy náš pes někomu při skákání ušpiní oblečení, se může stát, že bude následovat účet z čistírny.


Svého pejska si můžete pojistitlegislativa_pes
Stejně jako  existuje pojištění lidí, je možné předejít aspoň částečně případným nenadálým výdajům  uzavřením pojištění psa, která zahrnují :
- Pojištění léčení úrazu nebo nemoci
- Pojištění uhynutí nebo utracení
- Pojištění odpovědnosti za škodu
Při léčení úrazu nebo onemocnění zvířete vyžadujícím bezodkladné veterinární ošetření, uhradí pojišťovna  vynaložené náklady až do výše sjednaného limitu.

 

Může se vám také líbit