Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením, mají podle § 78a zákona č. 435/2004 Sb. nárok na podporu za každou zaměstnanou osobu se zdravotním postižením.

V současné době činí podpora na jednoho pracovníka 13 600 Kč měsíčně, přičemž 12 600 Kč je příspěvek na mzdy pracovníkům a 1000 Kč na režijní výdaje. Příspěvek nebyl již téměř dva roky zvýšen, ale za tu dobu se dvakrát zvýšila minimální mzda.

Tím se zaměstnavatelé zaměstnávající více 50 % osob se zdravotním postižením dostávají do velmi obtížné situace, protože musí vyplácet minimální mzdy, ale produktivita práce mnohdy na takové mzdy nestačí.

Proto existuje podpora státu.

Vláda ČR navrhla až v srpnu 2022 zvýšení podpory pro zaměstnavatele OZP, ale pouze o 600 korun, což považujeme za nedostatečné.

Proto NRZP ČR podala zásadní připomínku k návrhu nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce.
Požadujeme, aby se maximální částka příspěvku zvýšila o 1000 Kč na celkovou částku 14 600 Kč.


Náš návrh jsme odůvodnili takto:

Příspěvek významně pomáhá při zaměstnávání lidí se zdravotním postižením, kteří jsou příjemci invalidního důchodu nebo mají status osoby zdravotně znevýhodněné a velmi těžko by se uplatnili na volném trhu práce. Každý rok se významně zvyšuje počet těchto pracovníků. V současné době je zaměstnáno na chráněném trhu práce více než šedesát tisíc lidí se zdravotním postižením. V případě nedostatečné podpory vzniká nebezpečí propouštění zaměstnanců se zdravotním postižením, kteří by nenašli jinou práci.

Vzhledem k současné ekonomické situaci by se nutně stali příjemci dávek hmotné nouze.
Příspěvek je poskytován zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají minimálně 50 % OZP.

Při uvažování o výši podpory zaměstnávání OZP na chráněném trhu práce je třeba vzít v úvahu následující skutečnosti:

  • náklady ze státního rozpočtu na příspěvek na podporu zaměstnávání OZP činil v roce 2021 8,4 miliardy Kč. Z těchto výdajů se však do státního rozpočtu vrací cca 60 %, a to ve formě daní, sociálního a zdravotního pojištění. Nejedná se tedy pouze o výdaje ze státního rozpočtu, ale také o významný příjem státního rozpočtu.

  • tím, že jsou OZP zaměstnány, nemusí stát vydávat peníze na sociální dávky, které by velmi pravděpodobně OZP potřebovaly, pokud by došlo k jejich propuštění. Současně mají tito pracovníci prostředky na nákupy spotřebního zboží a jiných výrobků a tím přispívají k růstu HDP.

  • v současnosti je jednotná maximální výše příspěvku dle § 78a zákona o zaměstnanosti ve výši 12 600 Kč + 1000 Kč na režijní náklady, při různé výši nákladů na zaměstnávání OZP. Naposled byl příspěvek navýšen od III. čtvrtletí 2020 jako kompenzace za zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2020 - od té doby k žádné další kompenzaci nedošlo i přesto, že mezitím došlo k navýšení minimální mzdy o dalších celkem 1600 Kč.

 

 

Může se vám také líbit