Třetím největším městem jižních Čech je starobylé město Písek s bohatou historií, ležící na řece Otavě a při úpatí Píseckých hor.

Počátky města Písku jsou datovány do poloviny 13. století, do roku 1243, nejdříve coby osady, následně vsi s královským dvorem. Tu roku 1254 povýšil Přemysl Otakar II., který zde velmi často pobýval, na město. Jedním z hlavních důvodů byla ochrana Zlaté stezky, která tímto místem vedla a tím i posílení královské moci.

Spolu se založením města byl vybudován také hrad, na jehož stavbu osobně Přemysl Otakar II. dohlížel, a stejně jako ve většině starobylých měst, také klášter a kamenný most, který je dnes nejstarším dochovaným kamenným mostem v České republice a druhým nejstarším ve střední Evropě. Od roku 1308 byl Písek svobodným královským městem a na zdejším hradě opakovaně pobývali čeští králové, také Karel IV. který zde nechal zřídit sklad soli a obilí, nebo Václav IV., který tu v r. 1394 vydal první královskou listinu v českém jazyce.

Kamenný most, též zvaný Jelení byl vybudován v druhé polovině 13. století. Jelení je nazýván proto, že podle pověsti byl prvním, kdo na něj vstoupil, jelen z nedalekých lesů. Původní výzdobu Kamenného mostu si můžete prohlédnout v Prácheňském muzeu, které je umístěno v dochované části píseckého hradu. Na mostě jsou dnes umístěny repliky čtyř sousoší a kamenný kříž s Kristem. Město Písek prosperovalo a na přelomu 15. a 16. stol. patřilo mezi nejbohatší česká města.

V roce 1532 bylo téměř celé zničeno rozsáhlým požárem a k tomu ještě přišlo v roce 1547 o většinu svého majetku, když odmítlo pomoci Habsburkům v boji proti protestantskému Šmalkaldskému spolku. Ferdinand I. se ale nakonec rozhodl vrátit část konfiskovaného majetku městu zpět. Také období třicetileté války bylo pro město katastrofou, město bylo obléháno, třikrát dobyto, vydrancováno a téměř zničeno.  Až v roce 1641 bylo město Písek opět prohlášeno svobodným královským městem. Když nastoupila na trůn Marie Terezie a začala válka o rakouské dědictví, byl Písek opět ostřelován. Další devastací prošlo město Písek počátkem 19. století, kdy docházelo k postupnému bourání městských hradeb a bran. Až počátek 20. století konečně opět přinesl městu Písek nový rozkvět a v dnešní době je vyhledávaným turistickým cílem a má co nabídnout.

Věděli jste?

  • V roce 1887 zavedl Písek jako jedno z prvních měst v Čechách stálé elektrické osvětlení obloukovými lampami Františka Křižíka.
  • Město Písek se stalo rájem filmařů. Točili se zde filmy jako Markéta Lazarová, filmové exteriéry české trilogie Hogo fogo Homolka, Lístek do památníku či film Už zase skáču přes kaluže, Dobré světlo, Duhová kulička a další.Může se vám také líbit