Již v minulosti jsme vás informovali o spolupráci NRZP ČR s Národním památkovým ústavem (NPÚ), která začala v roce 2017 podpisem memoranda mezi oběma organizacemi. V loňském roce byla tato spolupráce rozšířena o novou akci PAMÁTKY BEZ BARIÉR, na kterou jsme úspěšně navázali . Cílem je zpřístupnit památky ve vybraných dnech návštěvníkům se zdravotním postižením a jejich doprovodu. Průvodci jsou pečlivě vybíráni a prohlídkové trasy jsou uzpůsobeny tak, aby umožnily co nejhezčí zážitek lidem s různými typy zdravotního postižení. Poslední ročník se uskutečnil v Jihomoravském, Libereckém a Plzeňském kraji.

V loňském roce se do akce PAMÁTKY BEZ BARIÉR v Jihomoravském kraji zapojila vila Stiassni v Brně

Vila Stiassni byla postavena ve třicátých letech minulého století pro rodinu tamního továrníka Alfreda Stiassni podle návrhu věhlasného architekta Ernsta Wiesnera. Majitelé byli nuceni vilu po několika letech opustit a později sloužila k reprezentativním účelům a ubytování významných hostů. V roce 2009 připadla tato památka pod správu Národního památkového ústavu a pro veřejnost je zpřístupněna od roku 2014. V rámci akce PAMÁTKY BEZ BARIÉR tuto památku letos 5. září navštívilo 31 lidí se zdravotním postižením s doprovodem. Dvěma organizacím termín prohlídky nevyhovoval a památku tak dle domluvy navštíví v náhradním termínu.

Dne 12. září se konala další akce PAMÁTKY BEZ BARIÉR, tentokrát v Libereckém kraji na zámku Zákupy

Historie tohoto sídla sahá až do 14. století, kdy zde byla vybudována gotická tvrz, údajně rytířů ze Smojna. Jak šel čas staletími, podoba tvrze a vlastníci se měnili, až v roce 1805 získali Zákupy Habsburkové. Za jejich působení doznaly Zákupy dalších zásadních změn a oprav, tentokrát ve stylu rokoka. Jako poslední obyvatel zámku Zákupy je uváděn Ferdinand I. Po jeho smrti byl zámek užíván jen příležitostně, ale neméně zajímavě. Například se zde sešel císař František Josef I. s ruským carem Alexandrem II. na politickém jednání, občasným hostem zde býval také korunní princ Rudolf s princeznou Štěpánkou Belgickou a František Ferdinand d‘Este zde pojal za manželku hraběnku Žofii Chotkovou. V roce 1918 přešel zámek do vlastnictví státu a pod správu Národního památkového ústavu.

Zámek Zákupy si prohlédlo přes 100 lidí se zdravotním postižením s doprovodem a dokonce i dva vodicí psi. Mezi návštěvníky byla i skupina neslyšících, pro než byl připraven výklad ve znakovém jazyce. Pro nevidomé byly k dispozici haptické modely.

Pro vozíčkáře byl zajištěn přístup do druhého patra, kde se nacházejí historické interiéry, společností Altech, která zajistila schodolez s obsluhou. Velice vítanou pomoc poskytli také dobrovolní hasiči a zaměstnanci zámku. Pro všechny návštěvníky byla volně přístupná barokní zahrada a anglický park, pro vozíčkáře s připravenou nájezdovou rampou.

Do třetice byl v rámci letošního projektu 19. září zpřístupněn vodní hrad Švihov v Plzeňském kraji

Hrad Švihov byl zbudován ke konci století královským sudím Půtou Švihovským, kterému patřily i další významné usedlosti, například Rábí. V 16. století hrad převzali Kavkové a následně až do roku 1925 patřil Černínům. Dnes spadá hrad Švihov, stejně jako i obě výše uvedené památky, pod správu Národního památkového ústavu. Není bez zajímavosti, že je hrad oblíben a využíván filmaři. Kdo by neznal český pohádkový poklad – Tři oříšky pro Popelku, který zde byl z velké části natočen, nebo některý z filmů o třech Mušketýrech či pohádku Tři životy a další.

Prohlídku hradu Švihov si nenechalo ujít celkem 137 osob z pobytových zařízení z Plzeňského kraje, z organizací OZP a z řad individuálních zájemců. Celkem se uskutečnilo 11 prohlídek na čtyřech prohlídkových okruzích (Život na šlechtickém sídle, Zázemí šlechtického sídla, Prohlídka hradu virtuálně a Procházka/projížďka kolem hradu), uzpůsobených pro jednotlivé skupiny dle typu zdravotního postižení. Návštěvníkům se sluchovým postižením byla k dispozici tlumočnice do znakového jazyka. Pro účastníky s většími pohybovými problémy či na vozíku byl určen okruh Prohlídka hradu virtuálně, kde jim byly v gotickém sále promítnuty všechny důležité prostory hradu. I přes nepřízeň počasí měli návštěvníci na nádvoří k dispozici stánky s občerstvením a drobnými suvenýry. Akce Památky bez bariér se na hradě Švihov zúčastnily i některé organizace sdružující lidi s postižením (Krystal) a poskytovatelé služeb sociální rehabilitace (Motýl, Centrum pobytových služeb Zbůch). Společnost DMA zde představila kompenzační pomůcky. Na nádvoří hradu byly k dispozici mobilní toalety pro imobilní účastníky, které poskytla společnost Toy Toy, a parkování bylo zajištěno na malém parkovišti a pro autobusy na přilehlém náměstí.

 

 

Může se vám také líbit