Vzhledem k nebezpečnosti tohoto všudypřítomného a velmi nebezpečného infekčního onemocnění je nejdůležitější prevence a tou je pouze očkování.

Co je vlastně tetanus?

Původcem tohoto onemocnění je toxin bakterie Clostridium tetani, která se přenáší sporami.

Spory samy o sobě nebezpečné nejsou, ale jsou jakýmsi obalem, ve kterém mohou bakterie přežívat až desítky let v půdě, prachu, špíně a odolají i těm nejhorším vnějším vlivům.

Do půdy se tyto spory dostanou hnojením, neboť se běžně vyskytují v trávícím traktu některých hospodářských zvířat, například skotu a koné.

K nákaze dochází při poranění a otevřené ráně, kdy se tyto spory dostanou do krevního oběhu, kde se z nich bakterie uvolní a rozmnoží.

Ačkoliv se tetanus řadí mezi nemoci, které mohou skončit i smrtí, pokud je léčba zahájena včas je možné se zcela uzdravit. Léčba se liší podle stupně závažnosti, ale prvotním úkonem je vždy řádné ošetření poraněného místa.

Inkubační dobu ovlivňuje celkový stav nakaženého, ale zpravidla se pohybuje v rozmezí 3-21 dnů. V závislosti na příznacích se rozlišují čtyři typy, přičemž lokalizovaný a hlavový je méně obvyklý, mateřský postihuje novorozence a nejčastějším je tak varianta generalizovaná. Ta je typická pro většinu, až 80 %, všech nákaz.

Léčba probíhá podle závažností a průběhu onemocnění pomocí antibiotik, ve vážnějších případech je nutná hospitalizace.

Jediná účinná ochrana proti tetanu je očkování!

 V České republice je povinné.  Děti se očkují kolem 9.týdne dítěte kombinovanou vakcínou, a následně se až do desátého roku dítěte provádí přeočkování podle stanoveného harmonogramu.

Dospělá populace by se měla přeočkovat proti tetanu vždy po deseti až patnácti letech, přičemž u lidí nad 60. let se doporučuje interval deset roků.

Jako prevence se očkuje také při úrazech, nebo poraněních, kdy lze nebezpečí nákazy předpokládat, jako jsou poranění o staré a rezavé hřebíky, plechy, dráty , hospodářské náčiní a další.

K dispozici jsou vakcíny Tetavax, ta je plně hrazena ze zdravotního pojištění, dále pak Boostrix a Adacel což jsou kombinované vakcíny proti tetanu, záškrtu a černému kašli, které  nehradí pojišťovna a vyjdou kolem 600,-Kč. Pojišťovny v tomto případě hradí jen jejich aplikaci.

Může se vám také líbit