Masopust patří mezi oblíbený svátek, kterým slavili naši předkové období mezi dvěma půsty – tím vánočním a velikonočním. 

Masopust je svátek, spojený s křesťanskou tradicí. Tři dny probíhali bujaré oslavy, kdy se lidé připravovali na dlouhý čas odříkání. Letošní Masopust vychází na období 19.-21. února, na které navazuje 22.února Popeleční středa.  Popeleční středou začíná půst, který trvá 40 dnů. U nás je Masopust synonymem pro dobré jídlo, hodování, tanec a veselí, spojené s maskami a jejich tradičními průvody. Pořádaly se zabijačky, pekli se mazance, smažily koblihy, jedlo se téměř až do prasknutí a k tomu i vydatně popíjelo, což se na mnoha místech traduje i dnes.

Na Masopustní neděli se vždy scházela celá rodina u stolu na bohatý oběd a pak následovala taneční zábava. Po protancované noci se na Masopustní pondělí odpočívalo a Masopustní úterý, poslední den Masopustu se pořádal rej masek, a obcházela se všechna stavení, u každého se popilo a zazpívalo, zatančilo, sousedé si popřáli štěstí a zdraví.  Každá z masek měla svůj význam. Ty červené oblékali svobodní mládenci, měli daný počet šesti masek, čtyři Turci, Ženuška a Strakatý, a černé zase pouze ženatí muži, kterých mohl být libovolný počet. Patřili mezi ně Slaměný, Žid, Kobyla, Ras a Kominík. Masky se dědily otce na syna.

Naše masopustní průvody na Hlinecku se dostaly až na seznam nehmotného dědictví UNESCO.

 

Masopust je typický i pro řadu jiných států

Jak se slaví u našich sousedů a slaví Karneval, Fastnacht, nebo Fasching?

Masopustní tradice jsou zvláště rozšířené v katolických regionech a často mají staletou tradici: Tyto bláznivé slavnosti existovaly již ve středověku – první zmínky o Masopustu pocházejí z doby kolem 12. století. Přestože byly tyto svátky v průběhu času opakovaně zakázány a mnohé zvyky, zejména v průběhu reformace v 16. století, byly zapomenuty, karnevalové slavnosti přežily až do moderní doby. Klasický pouliční karneval se v 17. a 18. století stále více vyznačoval maskovanými a kostýmními zábavami. V německy mluvících zemích existují různé názvy pro období Masopustu, ale všechny odkazují na stejnou tradici.

Různé výrazy Fastnacht, Fasching nebo Karneval jsou pouze regionální názvy pro bujaré oslavy před začátkem půstu. Výraz karneval se používá především v Porýní a v některých částech severního Německa. O Faschingu se zase mluví na východě a jihu Německa a ve velkých částech Rakouska, zatímco Fastnacht je běžný termín v jihozápadním Německu a Švýcarsku. 

Mimo německy mluvící oblast existuje samozřejmě mnoho dalších bujarých karnevalových tradic a působivých karnevalových průvodů, jak v Evropě, tak po celém světě. 

Například tradiční karneval v Benátkách je světově proslulý svými velkolepými kostýmy, charakteristickými maskami a slavnými karnevalovými průvody na gondolách a každoročně přitahuje nespočet návštěvníků z celého světa. 

Barevný a pestrý karneval v Nice je největší karnevalovou událostí ve Francii, oslavy trvají dva týdny.  

Karneval v Rio de Janeiru nabízí jedinečnou show a svědčí o čisté radosti ze života. Hlavní atrakcí je soutěž škol samby, ve které bezpočet tanečníků v pestrobarevných kostýmech předvádí své umění. 

A v neposlední řadě Oslavy Mardi Gras v New Orleans, které jsou také obzvláště velkolepé a každoročně přitahují mnoho hostů. Barevné průvody, maškarní plesy, večírky a spousta hudby dělají z centra města jednu velkou párty.

 

Může se vám také líbit