Předsedou NRZP ČR byl na Republikovém shromáždění již po šesté zvolen pan Mgr. Václav Krása. 

Pane předsedo, co říkáte tomu, že jste opět dostal velkou důvěru delegátů Republikového shromáždění?

Vzhledem k tomu, že jsem neměl protikandidáta, tak se dalo předpokládat, že bych mohl v této volbě uspět. Samozřejmě že důvěra delegátů mě velmi těší a velmi si jí vážím. Zároveň si uvědomuji velkou odpovědnost, kterou mám, nejen vůči členským organizacím, ale vůči všem lidem se zdravotním postižením, které NRZP ČR zastupuje.

Jak vidíte současné postavení lidí se zdravotním postižením v České republice?

Lidé se zdravotním postižením se v současné době dostávají do velmi složité situace. Vzhledem k inflaci se zvyšují nejen ceny energií, pohonných hmot, potravin, ale také doplatky na léky a především zdravotnické prostředky a kompenzační pomůcky. To znamená, že lidé se zdravotním postižením jsou na tom hůře než ostatní populace, protože jsou často závislí na lécích, léčbě, zdravotnických prostředcích a tyto věci se mohou pro ně stát postupně velmi obtížně dostupnými. Znamená to, že může dojít k výraznému poklesu úrovně života osob se zdravotním postižením.

Jak na výše popsanou situaci bude reagovat vedení Národní rady osob se zdravotním postižením ČR?

Vedení Národní rady osob se zdravotním postižením ČR si současnou situaci velmi dobře uvědomuje. Analyzujeme ji a apelujeme na představitele státu, aby urychleně připravili kompenzaci těch nejhorších dopadů. Výsledkem naší okamžité reakce je přijaté Prohlášení k dopadu inflace na OZP, které Republikové shromáždění schválilo. Máme několik priorit, které chceme důsledně prosazovat a které nepotřebují příliš mnoho času na realizaci. Usilujeme o urychlenou valorizaci příspěvku na mobilitu, která by měla kompenzovat zvyšující se ceny pohonných hmot. Na MPSV ČR jsme poslali náš návrh na mimořádnou dávku pro osoby, které jsou trvale odkázány na kyslíkové přístroje, protože jsou energeticky velmi náročné a současné ceny energií jsou pro tyto lidi neúnosné. Víme, že je nezbytně nutné zajistit pravidelnou valorizaci příspěvku na péči, protože jeho výše v jednotlivých stupních neodpovídá současným cenám za služby. Zjistili jsme, že dotace na sociální služby jsou v některých službách výrazně kráceny, což povede k jejich nedostupnosti. Chceme ve spolupráci s dalšími partnery zajistit dofinancování těchto služeb. Samozřejmě že musíme jednat s ministerstvem zdravotnictví o kompenzacích růstu cen zdravotnických prostředků a doplatků na léky. Úkolů před námi je velké množství a celé vedení
NRZP ČR čeká mnoho práce.

Vážený pane předsedo, děkuji vám za rozhovor a přeji mnoho úspěchů v dalším volebním období.

Může se vám také líbit