Od 1.1.2023 mají penzisté, nárok na takzvané výchovné ve výši 500 korun za každé vychované dítě.
Nárok na výchovné má vždy ten z rodičů, který se výchově dítěte věnoval nejvíce.

Je proto těžko pochopitelné, že tato částka se týká pouze a jenom osob, které pobírají starobní důchod, a lidé, kteří pobírají invalidní důchod, na tuto odměnu nedosáhnou, ačkoliv se o své potomky zcela jistě starali se stejnou láskou a péčí, jak jen jim síly stačily.

Aby invalidní důchodci mohli pobírat výchovné, musí jim být nejdříve přiznán důchod starobní.
To se děje až v momentě, kdy dosáhnou věku 65 let a za předpokladu, že mají odpracovanou potřebnou dobu důchodového pojištění. Tedy minimálně 35 let včetně takzvaných náhradních dob pojištění nebo 30 let bez náhradních dob.

Zde je další kámen úrazu.
Do získaných dob důchodového pojištění se nepočítá pobírání invalidního důchodu pro invaliditu prvního a druhého stupně.
Naopak doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně je započítána jako náhradní doba důchodového pojištění

No, a nakonec ani splnění těchto podmínek nemusí zaručit, že bude důchod lidem automaticky přiznán.

Vyplácí se totiž vždy pouze jeden důchod, a to ten vyšší.

V tomto případě mohou nastat tři varianty:

  • Vyšší starobní důchod než invalidní
  • Nižší starobní důchod než invalidní
  • Starobní důchod je ve stejné výši jako invalidní

 

Vyšší starobní důchod než invalidní

Pokud bude výpočet starobního důchodu vycházet výš než invalidní, pak zanikne nárok na invalidní penzi a bude přiznána ta starobní. Tím bude splněn předpoklad pro přiznání výchovného.

Nižší starobní důchod než invalidní

Pokud bude výpočet starobního důchodu vycházet méně než invalidní, bude tato varianta zamítnuta a dotyčný bude i nadále pobírat invalidní penzi v původní výši, ovšem bez nároku na výchovné. To platí ale jen do chvíle, než dosáhnete 65 let, kdy se automaticky invalidní důchod transformuje ve starobní.

Starobní důchod je ve stejné výši jako invalidní

Pokud nastane tato eventualita, může si dotčená osoba sama určit, zda si ponechá invalidní, nebo starobní důchod. V případě starobního důchodu lze současně zažádat o výchovné. V případě volby invalidního může vzniknout nárok na výchovné až při dosažení 65 let

 

Může se vám také líbit