Také se vám stalo, že jste do práce chodili rádi, dokonce jste se do ní těšili a dávali jste jí více něž bylo třeba a najednou, jako lusknutím prstů, bylo všechno jinak?

Syndrom vyhoření hrozí každému z nás. 

V první řadě je potřeba si uvědomit, že tyto situace nevznikají najednou. Je to plíživý proces, který je sestaven z mnoha a mnoha maličkostí, co se na sebe nabalují a najednou je to tu, syndrom vyhoření. Není chuť, síla, ani vůle, všechno je velmi složité, negativní a únavné. Zhruba to vystihují tyto fáze: počáteční nadšení, vystřízlivění, frustrace, apatie a rozvinutý syndrom. Syndrom vyhoření je velmi závažný problém, je to fenomén moderní doby. Postihuje nejvíce profese vyžadující práci s lidmi. 

Syndrom vyhoření, je stav, který velmi zásadně ovlivňuje kvalitu života jednak dotčeného člověka, ale zároveň jeho okolí, rodiny, kolegů i klientů. Stavy apatie, ironie, nebo podrážděnosti vedou často také ke zvýšené konzumaci návykových látek, především alkoholu a vzniku závislostí na nich. Celkově se syndrom vyhoření odráží také na vzájemných vztazích, ve kterých přibývají problémy, pocity nepochopení, vzteku, sebelítost a pláč. Na nechuť ráno vstát a jít do práce navazují také fyzické obtíže, bolest hlavy nebo žaludku, trávící potíže a další.

Jak zvládnout syndrom vyhoření a lze mu předcházet? burnout


Každý člověk musí začít sám u sebe, v klidu posoudit a přijmout své schopnosti a hranici svých možností, zhodnotit svoje rezervy, plány a požadavky na sebe sama. Důležitou roli hraje revize žebříčku hodnot. Pokud je syndrom vyhoření, již silně rozvinutý, určitě je dobré se svěřit do rukou psychologa. V lehčích případech může pomoci například dovolená, případně i změna zaměstnání.
Předcházet syndromu vyhoření lze dobrou organizací práce, kontakty s přáteli, dobré rozplánování pracovních úkolů a ještě důkladnější je si kvalitně naplánovat svůj volný čas a volnočasové aktivity. Nejlepší recept, jak se vyhnout syndromu vyhoření je důsledná vyváženost práce a volného času a umění říct NE.

Může se vám také líbit