Paní ředitelko, velice vám děkujeme za další vydařený ročník akce PAMÁTKY BEZ BARIER a rádi bychom naše členy a čtenáře informovali o tom, na jaké památky se mohou těšit v příštím roce.

V tuto chvíli ještě konkrétní památky pro zapojení do projektu v roce 2023 vytipovány nemáme. Velmi zde záleží na aktivitě a spolupráci krajských koordinátorů, kteří nám pomáhají v překonávání pro nás mnohdy i neviditelných bariér. Účinnou pomocí je zapojení organizací sdružujících zdravotně znevýhodněné, protože lépe než my znají potřeby svých klientů. Když k tomu připočítáme dobrovolníky, sami jsme kolikrát překvapeni, co vše je možné na poli překonávání bariér společně vytvořit. A nutno podotknout, že i naši zaměstnanci se projektem Památky bez bariér učí, jak k lidem se zdravotním postižením přistupovat, jaké jsou jejich specifické potřeby. Pojďme to otočit a zeptejme se vašich členů a čtenářů, o který památkový objekt ve správě Národního památkového ústavu by byl z jejich strany v roce 2023 největší zájem, a to bez ohledu na typ handicapu. Na nás bude, abychom společně našli řešení.

Současná energetická krize zasáhla zcela jistě i péči o památky. Budete nějakým způsobem reagovat, například uzavřením některých objektů nebo omezením provozu a služeb?

Přes nepochybně složitější ekonomickou situaci aktuálně s uzavřením některých objektů určitě nepočítáme. Pochopitelně jsme nuceni racionálně zvažovat otázku efektivity návštěvnického provozu, což se do určité míry již v letošním roce odrazilo v omezení rozsahu dostupnosti některých méně navštěvovaných okruhů zejména v období mimo hlavní návštěvnickou sezonu. Vedle toho se rovněž musíme vyrovnávat s otázkou personálního zajištění návštěvnického provozu v situaci stále více omezených finančních zdrojů na sezonní průvodcovskou činnost. I přes všechny aktuální potíže je naší prioritou zprostředkovat kulturní dědictví, které spravujeme, široké veřejnosti. Věřím, že to naši návštěvníci ocení.

Jistě jsou některé památky ve správě NPÚ, které by mohli lidé se zdravotním postižením navštívit i individuálně. Doporučíte nám některou?

Ano, takových památek vhodných pro individuální návštěvu osob se zdravotním postižením je vícero, byť je pochopitelně nutné rozlišovat typ a závažnost zdravotního postižení. V případech realizace velkých projektů komplexních obnov památek jsme na individuální návštěvy zdravotně postižených připraveni nejlépe, ať už se jedná například o Hospitál Kuks, Vilu Stiassni v Brně či Květnou zahradu v Kroměříži. Ale věřte, že pokud to provozní podmínky jen trochu dovolují, jsou zaměstnanci správ památkových objektů ochotni po předchozí domluvě najít řešení zpřístupnění zdravotně postiženým i jinak obtížněji dostupných prostor, protože kde je vůle, najde se i cesta.

Než začneme připravovat příští ročník PAMÁTEK BEZ BARIÉR, rádi bychom zjistili, které památky byste si přáli navštívit.
Výsledky vyhodnotíme a spolu s NÁRODNÍM PAMÁTKOVÝM ÚSTAVEM se pokusíme splnit vaše přání v příštím, případně v některém z dalších ročníků.

Své podněty zasílejte na e-mail: nrzp@tisk.odd.cz

Může se vám také líbit