Rozhovor s výkonnou ředitelkou charitativního projektu "Patron dětí" Editou Mrkousovou.

Paní ředitelko, sdělila byste našim čtenářům, kdo nebo co je Patron dětí a čím se zabývá?

Patron dětí je charitativní projekt, který patří do rodiny Nadace Sirius. Ta pomáhá dlouhodobě, tedy již čtrnáct let, zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám z celé České republiky. Většina projektů Nadace Sirius se věnuje nepřímé pomoci, jako jsou Prevence ohrožení dítěte a jeho rodiny či Náhradní rodinná péče, a zároveň poskytuje granty organizacím s podobným zaměřením. Patron dětí se zaměřuje na přímou pomoc konkrétním dětem.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR navázala v minulém roce spolupráci s projektem Patron dětí, konkrétně jsme přislíbili pomoc s vyhledáváním dětí se zdravotním postižením, které potřebují pomoci. V čem ta pomoc vlastně spočívá?

S žádostí o pomoc se na nás může obrátit rodina se zdravotně znevýhodněným dítětem. Taková žádost musí mít svého Patrona, který rodinu velmi dobře zná a může potvrdit, že rodina pomoc skutečně potřebuje. Typicky to může být sociální pracovník z neziskové organizace nebo OSPOD, učitel, lékař či zdravotní sestra, může to být i rodinný známý, ale nikdy ne rodinný příslušník. Pokud tedy má někdo v okolí takové dítě, které potřebuje pomoci, může se na nás společně s jeho rodinou obrátit.
Podpora může být uplatněna téměř na cokoli, ať už se jedná o kompenzační pomůcky nebo zdravotní službu apod. Důležité je říci, že poskytujeme opakovanou pomoc. Rodina může požádat o podporu na každé své dítě až čtyřikrát ročně, a to bez ohledu na její výši.

Znamená to, že můžete pomoci i dítěti, jehož rodina je například v hmotné nouzi? Tedy pokud rodina potřebuje finanční výpomoc?

Ano, můžeme, podporujeme i sociálně znevýhodněné děti. Vždy vyhodnocujeme předmět daru, přičemž neposíláme peníze přímo do rodiny, ale službu či věcný dar přímo hradíme. Co se týká například potravin, od počátku koronavirové pandemie až do loňského podzimu jsme poskytovali balíky se základními potravinami a hygienou. V současné době už takovou pomoc standardně neposkytujeme a zaměřujeme se především na vzdělávání a volný čas, tedy na oblasti, které by děti mohly posouvat směrem kupředu v osobním rozvoji. To znamená, aby mohly navštěvovat kroužky, umělecké školy či sportovní oddíly a měly k tomu potřebné vybavení, aby mohly se svými vrstevníky jezdit na školu v přírodě, na tábory a podobně. Dokážeme ale pomoci i sourozenci, který se nemůže věnovat věcem, které by ho bavily a rozvíjely jen proto, že většina financí směřuje na péči postiženého sourozence.

Kolika rodinám ročně dokážete pomoci?

Fungujeme od konce roku 2017 a pomohli jsme zhruba v osmi tisících případů. Vybrali jsme přes 75 000 000 Kč, což si myslím, že je velmi hezká částka. Přitom poskytujeme sto procent darů na pořízení pomoci. Naši činnost totiž plně hradí Nadace Sirius. Žádosti zpracováváme každý den a každý den jsme také schopni dětem pomoci.

Velmi důležité také je, že nejenže pomáháme dětem a jejich rodinám, ale zároveň se snažíme o to, abychom chránili dary dárců. Jak už jsem zmínila, každá žádost musí mít svého Patrona. Navíc ale také musí projít oddělením risku, které kontroluje, zda žadatel pomoc skutečně potřebuje, zda Patron skutečně existuje, zda dodavatel, který pomoc poskytuje, nemá nějaké finanční potíže a tak dále. To je u nás velmi striktně hlídáno. Pokud tímto procesem žádost projde, zveřejníme příběh na našem webu, a když shromáždíme finanční prostředky, bez prodlení poskytujeme pomoc.
Žadatel by nám měl následně poslat poděkování dárci, který se tak dozví nejen to, že skutečně pomohl konkrétnímu dítěti, ale samozřejmě mu to vždy udělá radost.

Může přispět kdokoli?

Ano, přispět může kdokoli a možná jsme i raději, pokud vidíme, že přispívají občané a pomáhají tím šířit altruistickou činnost. Musím říci, že jsem velmi potěšena, že i přes současnou složitou situaci vzrostla výše příspěvků od občanů o 10 000 000 Kč. Věřím, že si vybírají naši organizaci z toho důvodu, že charakteristika projektu a atributy, které jsem vyjmenovala, jsou dobrým důvodem, proč přispět právě našim dětem.

Dnes je dárců již přes 30 000 a jsme rádi za každou korunu. Pokud by chtěl kdokoli přispět, stačí, když přijde na webovou stránku www.patrondeti.cz. Na hlavní stránce uvidí příběhy dětí, ze kterých si může vybrat. Pokud by chtěl dárce nechat rozhodnutí na nás, může přispět na transparentní účet, jehož číslo je: 57574646/0600.

Jak jinak vám mohou lidé pomoci?

Pokud lidé sami nemohou přispět, moc nám pomáhá, pokud příběhy dětí, které jsou na našem webu, sdílí - třeba na Facebooku nebo e-mailem. Jsme ale velmi rádi i za každé další dítě, o kterém se dozvíme a můžeme mu pomoci. Stačí na www.patrondeti.cz v pravém horním rohu kliknout na tlačítko „Chci požádat o pomoc“ a vybrat si, zda žádost bude vyplňovat jako rodič dítěte nebo Patron. Vše je jednoduché a netrvá déle než půl hodiny.

Může se vám také líbit