Informace o jednání s panem premiérem a dalšími ministry ze dne 20.1. a 21.1. 2022

Vážení přátelé,

ve čtvrtek 20. 1. 2022 jsme jednali s předsedou vlády panem Petrem Fialou.
Předmětem jednání bylo postavení Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením v nové administrativě.
Předseda vlády nás ujistil, že nehodlá dělat žádné radikální kroky v postavení Vládního výboru.
Počítá s jeho další činností s tím, že bude i nadále Sekretariát výboru na Úřadu vlády a jeho činnost bude spadat pod vládu.
Pan premiér uvedl, že musí ještě prokonzultovat, zda zůstane předsedou Vládního výboru.
Pokud jde o finanční zajištění dotačního Programu veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením, pan premiér uvedl, že tyto prostředky by měly být k dispozici, tak jako v loňském roce.

V pátek 21. 1. 2022 se uskutečnilo jednání s ministrem dopravy panem Martinem Kupkou.
Projednali jsme spoustu bodů, které se týkají bezbariérové dopravy, a to jak na železnici, tak i v autobusové dopravě.
Velmi důležitá je informace, že byly zachovány slevy ve výši 75 % pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P a průvodce bude i nadále dopravován bezplatně. Nově byly do slev zařazeny také osoby, pobírající invalidní důchod 3. stupně, a to slevou 50 %.
Tato úprava platí od 1. 4. 2022. Za tento krok jsme panu ministrovi poděkovali, protože se nám v minulém volebním období nepodařilo tyto osoby zahrnout do systému slev. Pan ministr Martin Kupka zatím nemá ujasněno, jak bude postupovat ohledně dálničních poplatků pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P, kteří mají tzv. parkovací průkaz.
Dosud je to tak, že parkovací průkaz je přenosný, a tudíž je možné uplatnit bezplatné užívání dálnic v každém vozidle, kde je přepravována osoba s uvedeným průkazem. Tato praxe však již po digitalizaci není možná.
Současné elektronické mýto bude vykazovat automobily, které jsou označeny parkovacím průkazem, jako vozy, kde nebylo zaplacené mýtné, což může do budoucna přinést mnoho komplikací.
Proto bude nutné, aby jednotlivé automobily byly evidovány v databázi elektronického mýtného jako vozy, kde mýtné bylo zaplaceno. Problém je v tom, že každý držitel průkazu bude muset určit pouze jeden automobil.
Tato jednání nás ještě čekají. Pan ministr výrazně podpořil projekt Euroklíč a uvedl, že je ochoten nás v tomto projektu podporovat.

Téhož dne se uskutečnilo také jednání s ministrem práce a sociálních věcí panem Mariánem Jurečkou.
Vyjádřili jsme jasný názor, že nepodporujeme zvyšování cen úkonů za služby péče, které je navrhováno v novele vyhlášky
č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách.
Pan ministr uvedl, že počká na připomínky v rámci připomínkového řízení, a teprve po té se rozhodne, jak bude postupovat. Naznačil však, že úprava maximálních cen za úkony péče by mohla být pouze minimální.
Dalším bodem jednání byl zákon o sociálních službách. MPSV ČR předpokládá, že by byly postupně předloženy dvě novely zákona o sociálních službách. První novela zákona by se týkala technickoadministrativních záležitostí a teprve druhá novela by řešila především financování sociálních služeb. S panem ministrem jsme dále diskutovali možnost pomoci lidem, kteří jsou trvale závislí na dýchacích přístrojích a mají podstatně zvýšenou spotřebu elektrické energie, což v současné době enormního růstu cen energií, je u těchto lidí velký problém. Zdá se, že by se mohla najít cesta, jak problém řešit.
Požádali jsme pana ministra, aby co nejdříve vláda schválila návrh Nařízení vlády o zvýšení příspěvku podle § 78a zákona o zaměstnanosti, to je, aby došlo k navýšení příspěvku pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením. Pan ministr k této věci uvedl, že v současné době je projednání návrhu Nařízení odloženo až na jaro, protože vláda musí nejprve vidět, jak je plněn státní rozpočet. V další diskusi jsme jen velmi stručně probrali otázky kolem Koordinované rehabilitace, systémové změny v zaměstnávání OZP, transformaci posudkové služby, reformu důchodového pojištění a také postoj Slovenska k našim občanům, kteří dlouhodobě pracovali na Slovensku, kde platili pojištění a měli by pobírat příspěvek na péči ze Slovenska, což Slovensko odmítá.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Může se vám také líbit