V poslední době velmi často skloňované pojmy, ke kterým jedna část lidí vzhlíží a jiná je zatracuje.
Podívejme se tedy blíže, co budí tolik emocí ve společnosti, co vlastně ta Zelená dohoda znamená.

Green Deal – neboli Zelená dohoda je velmi ambiciózní plán, který přijaly všechny státy Evropské unie. Plán, který by měl Evropě pomoci v boji proti klimatickým změnám a nepříznivým následkům civilizačních procesů. Green Deal – neboli Zelená dohoda má zajistit, jak již samotný název napovídá, aby se Evropa zazelenala a mohla lépe bojovat proti klimatickým změnám a všemu co s tím souvisí a co nás trápí, například znečištěná vodstva, znečištěné ovzduší, ale také půda plná umělých hnojiv a pesticidů, nemluvě o drůbeži a zvířatech, která od narození dostávají antibiotika.  V tomto smyslu by měly všechny země EU přijímat opatření a investice, různé podle regionů, na které EU vyčlenila částku 1,8 bilionu Eur.
Čeho všeho by se tato opatření měla týkat je rozděleno do několika sektorů.
Ochrana biodiverzity by měla podporovat především obnovu ekosystémů, čímž by se nejen ochránila příroda celkově, ale lépe bychom mohli bojovat například proti nedostatku vody v krajině, stejně jako s lepší a bezpečnější absorpcí škodlivých látek.
Pod pojmem Udržitelné zemědělství  je vytvořen plán, který zahrnuje omezování pesticidů, umělých hnojiv, ale také antibiotik  a lepší podmínky pro život zvířat, omezení plýtvání a zajištění kvalitních potravin pro celou EU s mottem: nejkratší cesta od výroby ke spotřebě.
Odstraňování znečištění  je dalším tématem Zelené dohody, které by se mělo více zaměřit na minimalizaci znečišťování velkými průmyslovými podniky, účinným předcházením havárií a ekologických katastrof a zlepšování kvality ovzduší. Nejen k tomu by měl přispět další bod Zelené dohody a tím je Čistá energie, s důrazem na větrnou, vodní a sluneční energii a s ní související Udržitelná mobilita, kde je ve všech pádech skloňován především rok 2035 a nulová emisní hodnota nových automobilů, kterou by měli zajistit nové technologie v automobilovém průmyslu.
Udržitelný průmysl se bude zaměřovat na snižování energetické náročnosti výrobních podniků a zefektivnění výrobních procesů. Ty se budou zaměřovat také na téma výstavba a renovace jak průmyslových, tak obytných objektů, či veřejných budov a snížení jejich energetické náročnosti.
Pro období následujících let, tedy až do roku 2027 je připravena celá řada jak evropských, tak i národních dotačních programů, které se zaměřují na využití obnovitelných zdrojů energií a jejich úspory a jsou určeny pro soukromé i veřejné subjekty.

 Věděli jste?
Evropa chce dosáhnout nulové emise skleníkových plynů a nulové závislosti na fosilních palivech a být tak prvním klimaticky neutrálním kontinentem do roku 2050.Může se vám také líbit