V květnu oslovili Národní radu osob se zdravotním postižením ČR zástupci Fashion Arena Prague Outlet s žádostí o analýzu bezbariérovosti. Analýzu realizovala zástupkyně NRZP ČR a odbornice na bezbariérovost Ing. Dagmar Lanzová. Její závěry byly velice pozitivní, a proto NRZP ČR udělila outletovému centru Certifikát bezbariérovosti, který převzala z rukou předsedy NRZP ČR Václava Krásy ředitelka Fashion Arena Prague Outlet Lenka Čapková. Při této příležitosti jsme paní ředitelce položili několik otázek.

V první řadě mi dovolte pogratulovat vám k získání certifikátu. Je obecně známé, že zajištění bezbariérovosti není snadným úkolem. Jak moc složité to bylo pro vás a váš tým? Myslelo se na přístupnost už při tvorbě architektonických návrhů?

Ještě jednou upřímně děkujeme za tuto certifikaci, neboť si zakládáme na tom, že jsme outletové centrum, které je přístupné opravdu všem bez rozdílu. Na bezbariérovost celé budovy bylo myšleno od samého začátku. Projekt i následná realizace, která byla dokončena již v roce 2007 společností TK Development, byly na svou dobu koncipovány v souladu s nejaktuálnějšími evropskými standardy, proto je objekt architektonicky srozumitelný a funkční i po téměř 14 letech.

Trendy se vyvíjejí i v této oblasti a zejména moderní technologie jdou rychle kupředu. Bylo nutné realizovat nějaké změny v průběhu uplynulých let? Případně jaké konkrétně?

Tím, že jsme jednopodlažní přízemní nákupní centrum a do všech obchodů se tak přímo dostanete z úrovně parkoviště, jedinou nezbytností je výtah do prvního patra, ve kterém jsou umístěné restaurace a informační centrum. Na ten už ale bylo myšleno při projektování. Během poslední zásadní rekonstrukce jsme v pasáži před obchody vyměnili podlahovou krytinu. Ta je nyní protiskluzová a splňuje přísnější kritéria pro jízdu invalidního vozíku.

Co může Fashion Arena Prague Outlet klientům nabídnout z pohledu bezbariérovosti a třeba i v porovnání s jinými nákupními centry?  Fashion_arena_bezbarierova

Naší devízou je v tomto pohledu již zmiňované parkoviště. Samozřejmostí jsou navíc široké dveře a nadstandardně široké uličky mezi regály se zbožím ve všech našich obchodních jednotkách. Pohodlnější dostupnosti nahrává i naše politika otevřených dveří. Všechny obchody mají otevřené minimálně jedno křídlo dveří a ve společných prostorách, kde jsou použity dveře, je současně instalována fotobuňka na automatické otevírání. Prostorově velkorysé jsou i toalety pro osoby s pohybovým znevýhodněním. Ty jsou součástí všech toalet v našem centru.

Zdravotních postižení je celá řada. Kteří lidé u vás bez problému nakoupí?

V tuto chvíli jsme bezproblémově dostupní pro osoby s pohybovým znevýhodněním, potom samozřejmě pro osoby s dalšími znevýhodněními, které vyžadují asistenci. Ale již nyní pracujeme na doplnění navigace, která by usnadnila pohyb i dalším skupinám, například těm se zrakovými vadami.

Oslovili jste Národní radu osob se zdravotním postižením ČR. Jak vnímáte její činnost, ať už obecně anebo z pohledu průběhu hodnocení bezbariérovosti?

Jednoznačně si myslíme, že takovéto subjekty mají smysl. Je dobré, pokud je skupina s handicapem zastupována a její zájmy někdo systematicky prosazuje. Spolupráce probíhá zcela nad naše očekávání. Původně jsme si chtěli nechat zpracovat pouze audit, který by obsahoval doporučení ke zlepšení. Výsledkem je nakonec nejen certifikát, ale také memorandum o dlouhodobé spolupráci a vzájemné podpoře.

Jaké máte plány do budoucna? Vnímáte, že je potřeba nějaká další změna, třeba i na základě doporučení NRZP ČR?

Ano, potřebujeme doplnit drobné vybavení právě na toalety, kde zamýšlíme například pořídit speciální sérii opěrátek i sedátek na záchod. Dále budeme při rozšiřování parkovacích míst pro elektromobily myslet i na snazší dostupnost dobíjecích stanic osobám na vozíčku.

Může se vám také líbit