Text: Přededa NRZP Václav Krása 

Nabídku Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity (ateliéru Grafický design a vizuální komunikace, MgA.), abychom se účastnili studentských prací na téma problematiky zdravotního postižení, jsem přivítal, protože jsme si velmi vědomi toho, že co není veřejné a nemá nějakou publicitu, tak vlastně neexistuje.

Dnešní informační a mediální svět je zahrnut obrovským množstvím informací, které jsou pro většinu lidí nepoužitelné a někdy až nesmyslné. Ale protože jsou jimi neustále atakováni, tak je začnou vnímat a považují mediálně velmi propagovanou věc za důležitou, i když tomu leckdy tak nemusí být. Narážím tím na různé podivné činy a projevy některých celebrit, které jsou mediálně sledované, ale bez skutečného obsahu.

Mám na mysli například před několika lety velmi populární iniciativu, při níž na sebe celebrity vylévaly kbelíky vody a tím prý pomáhaly lidem s těžkou nemocí. Je to samozřejmě hloupost a tím, že se někdo polije kýblem studené vody, samozřejmě nikomu nepomůže. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR jde zcela jinou cestou. Pochopili jsme, že bez dobré mediální prezentace problematiky zdravotního postižení nemůžeme přesvědčit politiky, že téma lidí se zdravotním postižením je důležité, že má ve společnosti nějakou odezvu. Proto jsme také zřídili odbor komunikace, samozřejmě využíváme elektronická média, ale v médiích se snažíme prezentovat vždy konkrétní problémy jednotlivých skupin lidí se zdravotním postižením. Naší zásadou je, že se současně s popsáním konkrétního problému snažíme navrhovat vlastní řešení.

Dnešní mediální svět vyžaduje, aby jakékoliv téma, které má být sděleno veřejnosti, bylo zároveň doprovázeno skutečným příběhem konkrétní osoby. My ve své komunikaci to nazýváme „teplý lidský příběh“. Tato věc je někdy kamenem úrazu, protože je málo lidí se zdravotním postižením, kteří chtějí vystupovat v médiích. Mnohdy jsou přesvědčeni o tom, že medializací svého příběhu a své osoby si sami uškodí. Osobně si myslím, že dnešní média tolik nezajímají fakta a konkrétní řešení problému, ale zajímají je emoce, které mohou však vnímání konkrétního problému výrazně změnit.

Nabídku Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity jsme uvítali, protože může přinést zajímavé ztvárnění vnímání zdravotního postižení lidmi, kteří nejsou přímo zasaženi tímto problémem, ale na druhé straně rozumějí mediální zkratce a velmi dobře si uvědomují, že dnešní mediální prostor je především o emocích, a nikoliv o faktech. Věřím, že právě z tohoto pohledu budou jednotlivé práce a výsledný produkt zajímavé a budou také prezentovány na veřejnosti.

Respekt, empatie, pomoc jsou základní myšlenky výběru 56 plakátů pro NRZP ČR, které vytvořili studentky a studenti ateliéru Grafický design a vizuální komunikace, MgA., z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Plakát má v dnešní době smysl jen jako sociální výpověď, výzva a apel na společnost, která se stává apatickou k potřebám zdravotně znevýhodněných. Studentské práce prezentují různorodé formy, jak upozornit na šíři problémů osob v nepříznivé životní situaci. Autoři hledají úhel pohledu, možnosti uplatnění svojí tvůrčí fantazie v sociální oblasti a způsob zpracování originální autorské myšlenky. Zadání umožňuje volný experiment, který není závislý na společenských konzervativních hodnotách. Je překvapivé, jak málo pozornosti otázkám zdravotně postižených společnost věnuje. Smyslem vytvoření plakátů na toto téma je alespoň dílčím způsobem přispět ke zlepšení propagace problematiky, kterou se NRZP ČR zabývá.

 

Může se vám také líbit