Republikový výbor NRZP ČR na svém jednání dne 22. září 2022 vyhlásil jubilejní - 20. ročník udílení výročních cen NRZP ČR MOSTY.

V zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením a jejich participace začala Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky v roce 2003 s pravidelným vyhlašováním ceny MOSTY. Cena je udělována za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch osob se zdravotním postižením.

Za rok 2022 bude udělována opět ve čtyřech kategoriích:
  1. Cena pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením;
  2. Cena pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením;
  3. Cena pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením;
  4. Zvláštní cena.
Posuzování návrhů na ocenění probíhá ve dvou kolech.

V 1. kole vybere v lednu 2023 nominační komise pět nejlepších návrhů v každé ze čtyř kategorií. Ve 2. kole rozhodne v únoru 2023 hodnotící výbor o vítězi v jednotlivých kategoriích. Další nominovaní obdrží pamětní diplom. Složení nominační komise: Předsednictvo Republikového výboru NRZP ČR. Složení hodnotícího výboru: předseda NRZP ČR a místopředseda NRZP ČR, zástupci partnerů udílení cen, Asociace krajů ČR nebo Svazu měst a obcí ČR a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

Cenu MOSTY navrhla a vytvořila akademická sochařka Jitka Wernerová. Cena je uměleckým ztvárněním mostu z lidských rukou a je vytvořena z glazované keramiky. Autorem pamětních diplomů je akademický malíř Otakar Tragan.

Ceny  MOSTY budou uděleny 16. května 2023 v Praze.

Vážení přátelé, nominujte jakýkoliv projekt nebo osobnost, která z vašeho pohledu významně pomáhá osobám se zdravotním postižením. Nominovat na cenu MOSTY může každý občan České republiky nebo jakákoliv instituce. Subjekty mohou navrhnout i svoje projekty, pokud se domnívají, že významným způsobem pomáhají osobám se zdravotním postižením. 

Může se vám také líbit